КАНДИДАТСТВАЙ ЗА УЧАСТИЕ В МЛАДЕЖКИЯ СЪВЕТ (YSB)

 26 април  132

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА УЧАСТИЕ В МЛАДЕЖКИЯ СЪВЕТ (YSB)

Европейската комисия търси съвети от младите хора относно външната дейност на ЕС и международното сътрудничество.

Младежкият съвет (YSB) е пространство за Вас, за да имате влияние върху външните действия на ЕС и международните партньорства. Целта му е да създаде реална, фундаментална, дълготрайна промяна в начина, по който ЕС работи с младите хора в сътрудничеството си за развитие.

YSB ще съветва комисаря по международни партньорства и Генерална дирекция за международни партньорства относно младежкото участие и овластяване в областта на международните партньорства на ЕС и по външни действия на ЕС по теми като заетост, образование, обучение и предприемачество, околна среда и климатични промени, човешки права и демокрация, мир и сигурност, цифровизация и технологии, социално включване на половете и здраве. Културата, изкуствата, медиите и журналистиката също ще бъдат на дневен ред.

Съветът за младежки сондаж ще се състои от 25 млади хора от цял ??свят (Африка, Азия, Латинска Америка и Карибите и Европа).
Кандидатите със специални нужди, увреждания, в ситуация на уязвимост или от малцинствени групи се насърчават да кандидатстват.

Може да кандидатствате, ако:

  • са на възраст между 18-30 години (до 26 април 2021 г.);
  • владеят добре английски;
  • да притежавате гражданство или да пребивавате в някоя от допустимите държави

Може да кандидатствате независимо от Вашето ниво на формално образование, следователно университетското обучение не е задължително. Може да кандидатствате индивидуално или да бъдете номинирани от организация.

Колко време

Членовете на Съвета за младежки сондажи ще се ангажират за две години, а приблизителното натоварване ще отнеме 15 дни в годината. Те ще имат най-малко четири срещи годишно (онлайн) и, когато ситуацията позволява, лично в Брюксел.
Това е неплатен мандат. Пътните и други свързани разходи обаче ще бъдат покрити.
 За да чуете гласа си, кандидатствайте до 26 април 2021 г., 23:59 CET! 
 Прочетете повече ТУК.

Събития

Back To Top