ВАШЕТО ПЪТУВАНЕ ДО МЛАДЕЖКИТЕ ПРОГРАМИ НА ЕС - ПОМОГНЕТЕ ДА ГО НАПРАВИМ ПО-ДОБРО!

 26 март  132

ВАШЕТО ПЪТУВАНЕ ДО МЛАДЕЖКИТЕ ПРОГРАМИ НА ЕС - ПОМОГНЕТЕ ДА ГО НАПРАВИМ ПО-ДОБРО!

Споделете Вашите виждания за това как да подобрите комуникацията на Еразъм + и ESC.

Как бихме могли да направим комуникацията на Еразъм + и Европейския корпус за солидарност по-ясна, забавна, вдъхновяваща и подходяща за млади хора и младежки работници в цяла Европа?

Центърът за участие и ресурси SALTO, съвместно с Еразъм + и служителите за комуникация на националните агенции на Европейския корпус за солидарност, стартира три проучвания, за да помоли младите хора, младежките организации, младежките работници, младежки посланици и други заинтересовани страни да дадат обратна информация за обхвата на местно ниво, както и за  техни практики.

Целта е да се подобрят националните и местни подходи към комуникационните канали, инструменти и съобщения и да се научи как бенефициентите се вдъхновяват, какво ги интересува и в кои части комуникацията става непривлекателна или объркваща.

Проучванията са достъпни ТУК до 6 април 2021 г., 23:59 CET.

Европейски младежки портал

 

Новини

Back To Top