ЕК  ПРИЕМА СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И ЕВРОПЕЙСКА ГАРАНЦИЯ ЗА ДЕЦАТА

 24 март  72

ЕК ПРИЕМА СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И ЕВРОПЕЙСКА ГАРАНЦИЯ ЗА ДЕЦАТА

1 от 5 деца в ЕС  е в риск от бедност и социално изключване.

 За да променим статистиката, днес  приемаме:  

  • Стратегия на ЕС за правата на децата  #EUChildRights
  •  Европейска гаранция за децата  #EUChildGuaranteel.

Следете каналите ни за повече информация! 

#ThisIsTheEU

 pic.twitter.com/FcyXcMvVpl

Информация от Представителството на Европейската комисия в РБ.

Новини

Back To Top