НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ПЕТЯ ДУБАРОВА" – 2021 Г. ЗА МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ ОТ 14 ДО 19 ГОДИНИ

 31 март  98

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ПЕТЯ ДУБАРОВА" – 2021 Г. ЗА МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ ОТ 14 ДО 19 ГОДИНИ

Община Бургас, Къща музей „Петя Дубарова”, Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Бургас обявява Национален литературен конкурс „Петя Дубарова" – 2021 г.

Националният литературен конкурс „Петя Дубарова” е включен в Националния календар за извънучилищна дейност към Министерство на образованието и науката.

Условия за участие:

• Право на участие имат младежи и девойки от 14 до 19-годишна възраст (в гимназиалната училищна степен до 12. клас).

• Националният литературен конкурс „Петя Дубарова” за художествена литература включва два раздела:

  • Поезия - до пет стихотворения;
  • Проза – до три разказа.

 Конкурсът е анонимен.

• Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик изписани своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учи, телефон за връзка и имейл адрес. Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по–големия плик с творбите. Текстовете си изпращайте напечатани в четири екземпляра на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Гладстон“ № 68, Къща музей „Петя Дубарова“.

• Творбите за участие в конкурса да не са публикувани.

• Крайният срок за изпращане е 31 март 2021 г.

Телефон за справки: 056/81-41-10, e-mail: museumdubarova@abv.bg.

За повече информация ТУК

Събития

Back To Top