КАНДИДАТСТВАЙТЕ СЕГА ЗА СТАЖ ПРИ ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН!

 31 март  146

КАНДИДАТСТВАЙТЕ СЕГА ЗА СТАЖ ПРИ ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН!

Покана за кандидатстване за стажове от септември 2021 г. до август 2022 г.

Мисията на Европейския омбудсман е да подкрепя европейското гражданство въз основа на водещите принципи на независимост, почтеност, справедливост, отчетност, прозрачност, диалог и обслужване.

Институцията изпълнява мисията си по разглеждането на жалби относно лошо управление от институциите на ЕС, провеждане на разследвания по собствена инициатива по системни въпроси и насърчаване на добри административни практики в администрацията на ЕС.

Стажът е  за една година!

Омбудсманът предлага стажове за работа с медии и комуникация за една година, отворени за кандидати, които:

  • са граждани на ЕС;
  • не са се възползвали от предишен платен стаж или трудов договор в европейска институция, орган, агенция;
  • притежават добри познания по английски език;
  • и степен или диплома от най-малко 3 години в областите, свързани с длъжността.

Краен срок: 31 март 2021 г. (23:59).

Прочетете повече ТУК.

Информация от Европейски младежки портал.

Събития

Back To Top