ПЪЛЕН СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ И НЕОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2021 Г.

 09 март  295

ПЪЛЕН СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ И НЕОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2021 Г.

Пълен списък на одобрените и неодобрени проектни предложения по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 г. (Програмата) към краен срок за кандидатстване 27.01.2021 г. 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПО ПОВОД 4 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА АГРЕСИЯ, ВИ ПИТАМЕ: КОИ СА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПРОЯВИ НА НАСИЛИЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА?

Видео

Вижте още
Back To Top