48-ЧАСОВ МЛАДЕЖКИ ЦИФРОВ ХАКАТОН НА ЕС

 07 март  289

48-ЧАСОВ МЛАДЕЖКИ ЦИФРОВ ХАКАТОН НА ЕС

Призив за цифрови решения, стимулиращи участието на младите хора в процесите на вземане на решения.

В рамките на младежкия диалог на ЕС португалското председателство на ЕС и  португалският национален младежки съвет организират SOLVE THE GAP - 48-часов младежки цифров хакатон на ЕС.

Хакатонът има за цел да насърчи и подкрепи развитието на младежки иновативни цифрови решения за справяне с бариерите, които младите хора ежедневно намират в участието си в демократичното вземане на политически решения. 

По време на 48-часов хакатон, екипите участници ще предложат дигитален инструмент, целящ да засили участието на младите хора, като се справят с 1 от 5 предизвикателства: 

  1. Борба с въздържането от гласуване на младежта на избори.
  2. Обхват на младежта и достъп до приятелска информация за младите хора.
  3. Изграждане на прозрачност и доверие в правителството.
  4. Ангажираност на младите хора при разработването на политики.
  5. Младежта в позиции на власт.

Събитието ще бъде успоредно с младежката конференция на ЕС в Португалия (12-15 март). 

Кога

Очаква се дигиталното събитие да се проведе от 12 март в 00:00 GMT до 13 март в 23:59 GMT.

Кой може да участва

Състезанието е отворено за млади хора ( до 30 години ), които законно живеят в държава-членка на ЕС и които могат да вземат участие в Хакатона като участник или ментор:

  • За участниците : Предизвикателството е отворено за екипи, базирани във всяка държава-членка на ЕС или в няколко от тях. Екипът може да бъде съставен от минимум 3 души и максимум 6 души . Ако решите да кандидатствате индивидуално, ще трябва да се присъедините към екип.
  • За ролята на наставник : ще насочите екипите през потенциални цифрови инструменти за справяне с избрания проблем и ще дадете информация за концептуализацията на жизнеспособен продукт.

Награда: Победителят ще получи 10 000 евро и подкрепа от организацията за разработване на проекта.

Регистрирайте се преди 7 март 2021 година.

Всички подробности са достъпни ТУК.

Информация от Европейски младежки портал.

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top