EUROFOUND СТАРТИРА ТРЕТИЯ КРЪГ ОТ СВОЕТО ОНЛАЙН ПРОУЧВАНЕ „ЖИВОТ, РАБОТА И COVID-19“

 29 март  160

EUROFOUND СТАРТИРА ТРЕТИЯ КРЪГ ОТ СВОЕТО ОНЛАЙН ПРОУЧВАНЕ „ЖИВОТ, РАБОТА И COVID-19“

Eurofound - aгенцията на ЕС, на която е възложено да предоставя знания в помощ на разработването на по-добри политики в социалната област и сферата на заетостта и труда - провежда проучване относно въздействието на COVID-19 върху качеството на живот и работа на хората.

Онлайн проучването на Eurofound „Живот, работа и COVID-19“ има за цел да обхване широкообхватните последици от пандемията за начина, по който хората живеят и работят в цяла Европа.

Досега са проведени два кръга на онлайн анкетата: Една през април 2020 г., когато повечето държави членки бяха в изолация, и една през юли, когато обществото и икономиките бавно се отварят отново.

Третият кръг е в ход до 29 март 2021 г. 

Попълнете онлайн анкетата на следния линк и кажете как COVID-19 оказва въздействие върху живота Ви. 

Събития

Back To Top