ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ ВЪВ ФОНД „СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД“

 12 февруари  212

ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ ВЪВ ФОНД „СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД“

Той насърчава по-амбициозни, значими и многобройни възможности за участие на младите хора.

Неотдавна Генералната дирекция на Европейската комисия за регионална и градска политика публикува „ Наръчник за участие на младите във Фонда за справедлив преход.

Целта му е да насърчи по-амбициозни, значими и многобройни възможности за участие на младите хора в регионите, насочени към Фонда за справедлив преход, както и да гарантира, че ефектите от такива процеси ще доведат до по-качествени стратегии и интервенции, насочени към предизвикателствата на прехода.

Фондът за справедлив преход , стълб на европейската зелена сделка , има за цел да облекчи икономическото и социалното въздействие на климатичния преход върху регионите, които са най-зависими от изкопаеми горива или въглерод-интензивни индустрии. Успехът на тази инициатива - преходът към неутрална към климата икономика, ще разчита на собствеността и изкупуването на съответните територии и техните граждани. В този контекст е ясно, че младите хора трябва да играят важна роля : бъдещето им ще бъде пряко засегнато от предстоящия преход и техните нужди, мнения, страхове и надежди са важна част от диалога.

„Нашата колективна задача е да се възползваме от възможността, предлагана от прехода към по-чиста, по-ефективна икономика: възможността да дадем нов живот на нашите региони за десетилетия напред. Ще успеем, само ако споделим това пътуване с младежта в Европа." - Марк Леметър, генерален директор, Генерална дирекция за регионална и градска политика.

Предлагат се принципи, най-добри практики и стратегии, които могат да помогнат на управляващите органи да увеличат максимално значимото участие на младите хора в програмирането, изпълнението, наблюдението и оценката на фонда. Той е придружен от приложение, предоставящо подробни очертания на 30 примера за най-добри практики за младежко участие от цяла Европа, които са посочени в инструментариума.

Наръчникът е адресиран по-специално към регионалните и местните политици, отговорни за прилагането на Фонда за справедлив преход, както и други заинтересовани страни, участващи в процеса, особено младите хора, живеещи в регионите в преход.

Въпреки че е фокусиран върху участието на младите хора в справедлив климатичен преход, инструментариумът може да бъде полезен за други политики, свързани с климата, и не само.

Така че погледнете и се вдъхновете!

Искате ли да научите повече за инструментариума? Свържете се с  REGIO-G1-HEAD-OF-UNIT@ec.europa.eu .

В съответствие със своя дух на овластяване на по-младите членове на обществото да ръководят промяната, инструментариумът беше изготвен от четирима млади служители в рамките на младшата професионална програма на Европейската комисия.

Европейски младежки портал

Новини

Back To Top