ВКЛЮЧИ СЕ В АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПО ПРОЕКТ "GENERATION ZЕЛЕНО"

 05 февруари  94

ВКЛЮЧИ СЕ В АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПО ПРОЕКТ "GENERATION ZЕЛЕНО"

  Проектът на Институт за икономическа политика „GENERATION ZЕЛЕНО – визията на младите за прехода към кръгова и нисковъглеродна икономика“ е финансиран по програма Еразъм+, КД3 „Структурен диалог“ като основната цел на проекта е да предостави възможност на младите хора (основно от т . нар. Поколение Z) да поемат активна роля в дебата за предстоящия енергиен преход. В рамките на структурен диалог с представители на национални и местни институции и организации ще бъдат обсъдени  различните проявления от тази трансформация и възможностите за зелено предприемачество и граждански инициативи в сферата на опазване на околната среда.

ЗА ПРОЕКТА:

Цели: 

  • да предостави платформа за структурен диалог между взимащи решения в сферата на държавното и местното управление, бизнеса и НПО, от една страна, и младите хора от друга и да допринесе за по-доброто разбиране на процесите на прехода към кръгова и нисковъглеродна икономика и последствията от него на национално и местно равнище;
  • да осигури чуваемост и тежест на изразеното мнение от младите хора в диалога с отговорните институции, експерти и вземащи решения; 
  • да повиши интереса на младите хора за участие в процеса на формиране на политики и ангажирането им в диалога с експерти и други заинтересовани страни ;
  • да развие уменията на участващите в проекта младежи чрез форми на неформално обучение и подходите на системното мислене, както и чрез споделяне на възможности за „зелено“ предприемачество и социално предприемачество с фокус върху устойчивото развитие.

Таргет група:

  • Проектът таргетира младежи на възраст между 18 и 30 години (основно от т.нар. Генерация Z) предимно от двата целеви райони за планиране – Югозападен и Югоизточен, които имат желание да допринесат към процесите на формиране и реформиране на политики в областта на зелената икономика и устойчивото развитие.

Дейности по проекта:

Дейност 1: Провеждане на Фокус Група с участието на 15 младежи;

Дейност 2: Провеждане на анкетно проучване сред младежи за предизвикателствата и пречките при трансформацията към кръгова и нисковъглеродна икономика в България, както и за мерките и политиките, които трябва да бъдат предприети за развитието на зелена икономика и устойчиво развитие;

Дейност 3: Организирането на еднодневни Форуми за диалог в София, Перник и Стара Загора, в рамките на които чрез провеждането на диалог между младежите и взимащите решения в сферата на държавното и местното управление, бизнеса и НПО да бъдат изяснени в конкретика какви са процесите на трансформацията към кръгова и нисковъглеродна икономика; последствията им на национално и местно равнище; предприетите мерки и политики до момента в тази насока; както и какви трябва да бъдат следващите стъпки в контекста на развитието на зелена икономика и устойчиво развитие.

Дейност 4: Организирането на тридневен Green Economy Camp в Банкя, в който участие ще вземат 40 Младежки Еко Делегати – в резултат от проведените различни интерактивни сесии, дискусии и  срещи с хора от практиката, селектираните Младежки Еко Делегати ще изготвят Младежка резолюция за развитието на зелена икономика и устойчиво развитие (Младежка Еко Резолюция), която да включва конкретни идеи и предложения за политики както на местно, така и на национално ниво.

Дейност 5: Представяне на залегналите в Младежката Еко Резолюция мерки и предложения за политики от екипа на EPI и 6 избрани Младежки Еко Посланици пред  общинските администрации на трите града – София, Перник и Стара Загора и релевантните комисии в Народното Събрание на Република България.

Може да се включите в анкетното проучване ТУК

 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top