МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В СПОРТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2021

 03 февруари  383

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В СПОРТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2021

На 03 февруари 2021 г. се проведе онлайн среща на консорциума, реализиращ проект #GoodGovernanceSport. Партньорите по проекта обсъдиха текущата ситуация в техните държави, дейностите по проекта и постиженията му до момента, както и следните стъпки, които трябва да бъдат направени за успешното му приключване.

По време на срещата беше одобрена финалната версия на платформата за онлайн обучение, която има за цел да даде възможност на спортните експерти и организации да прилагат принципите на добро управление в ежедневните си дейности. Онлайн обучението е безплатно и след успешно завършване на 7-те образователни модула, участниците могат да получат сертификат за добро управление в спорта. Присъединете се към онлайн обучителната платформа за добро управление в спорта, която ще ви позволи да получите допълнителна информация за:

• Какво е добро управление в спорта;

• Какви са принципите на доброто управление в спорта;

• Препоръки при онлайн присъствие на спортна организация;

• Важни ли са човешките ресурси за прозрачността на спортните организации;

• Прозрачността на спортните организации включва ли финансови аспекти;

• Интегритет на спортните организации в онлайн среда;

• Достъпност в интернет?

Платформата е налична на адрес: https://www.eusport.org/goodgovernance/courses

Партньорите също така решиха и датата за провеждане на финалната конференция по проекта (първоначално планирана за май 2020 г. в София), която ще се проведе в България на 1 октомври 2021 г. по време на Европейската седмица на спорта 2021. Събитието има за цел да събере всички заинтересовани страни в сферата на доброто управление в спорта и да им позволи да обсъдят актуалните предизвикателства и перспективи. Регистрацията на участниците ще бъде достъпна скоро на уеб страницата на проекта и ще представи смесена възможност за участие - както онлайн, така и офлайн.

В рамките на проект #GoodGovernanceSport е разработено и международно изследване, осъществено с 28 европейски спортни организации и 28 национални спортни организации, което е достъпно като отворен обучителен ресурс - #GoodGovernanceSport Research Report: https://www.eusport.org/files/IO1_GGS_Research_Report_ENG_compressed.pdf

Спортните експерти и организации също могат да намерят и Наръчник за отчетност и прозрачност за спортни организации, достъпен за изтегляне тук: https://www.eusport.org/files/IO3_GoodGovernanceSport_Handbook_design_compressed.pdf

Проект #GoodGovernanceSport - Добро управление в спорта, координиран от Асоциация за развитие на българския спорт - 590305-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP/ е съфинансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия /Стратегически партньорства в областта на спорта/ и е съвместно партньорство на 7 държави. Проект #GoodGovernanceSport има за цел да намери начин за анализиране, събиране и промотиране на добри практики за подходяща видимост на взети и направени решения, отговорни органи и прозрачност на спортните организации в Европа и партньорските държави.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top