КОНКУРС ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ „ЕГИПЕТ В ОЧИТЕ НА ДЕЦАТА ПО СВЕТА” В ОБЛАСТИТЕ РИСУВАНЕ И ФОТОГРАФИЯ

 28 януари  142

КОНКУРС ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ „ЕГИПЕТ В ОЧИТЕ НА ДЕЦАТА ПО СВЕТА” В ОБЛАСТИТЕ РИСУВАНЕ И ФОТОГРАФИЯ

Покана от Министерство на младежта и спорта на Египет за участие в конкурса за деца и младежи под надслов „Египет в очите на децата по света” в областите рисуване и фотография.

В конкурса могат да участват със свои творби деца и младежи на възраст 8-18 год., които трябва да се регистрират и предоставят в електронен формат работата си не по-късно от 28.02.2021 г. на следния линк: https://www.emys.gov.eg/youth/egypt_in_the_eyes_of_the_world_children 

В поканата на египетската страна се посочва, че на победителя в конкурса ще бъде предоставена възможност да посети Египет при следващото международно събитие организирано от Министерството на младежта и спорта.

Египетската страна очаква поканата да бъде разпространена в средите на детски и младежки организации и форуми с перспектива за евентуално българско участие в конкурса.
Приложения: Копие на покана и условия за участие

Информация от ТУК 

Новини

Back To Top