ФОНДАЦИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС  "МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ 2021"

 28 февруари  180

ФОНДАЦИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС "МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ 2021"

Очакваме проекти за благотворителни инициативи на ученици. Това е възможност, ако желаете да спомогнете за промяна на средата, в която живеете или да развиете смислена кауза, то мястото за кандидатстване за финансиране на тази идея е тук!

Авторите на 10-те най-добри проекта ще представят идеята си във видеоклип пред жури, което ще избере победителите.
Фондацията ще дари средствата за осъществяването на най-смислените и добре аргументирани инициативи!

Условия за кандидатстване:

Допустими кандидати:  ученици от 7-ми до 12-ти клас от цялата страна, които желаят да бъдат доброволци в свои каузи.

Срок на кандидатстванедо 28 февруари 2021 г.

Времетраене на проектите: Планирайте дейностите по проектите от април до септември.

Темите: Каузите на проектите нека отговарят на една от трите зададени теми:

  1. Екология /опазване и грижа за околната среда/;
  2. Съхраняване на музикалното наследство на България;
  3. Подкрепа за деца или възрастни хора в нужда.

Фондацията  ще дари средствата за осъществяването на най-смислените и добре аргументирани инициативи!

ФИНАНСИРАНЕ: Пет проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2021 година:

  • 1-во място с 2000 лв.;
  • 2-ро място с 1500 лв.;
  • 3-то място с 1000 лв.;
  • 4-то място с 1000 лв.;
  • 5-то място с 1000 лв. 

Самофинансиране: Екипите на проектите ще участват с дейности за събиране на средства, като кампаниите им ще трябва да осигурят поне 10% от дарената от фондацията сума.

Необходими документи за кандидатстване: Формуляр_Млад_благотворител_2021.docxдекларация за лични данни /за всеки участник в проекта/, декларация от родител /ако ученикът няма навършени 16 г./

Изпращане на готовите проекти на: konkursi@blagotvoritel.org  или попълнете онлайн формуляр  ТУК

Награда обучение:  Представители от екипите на 6 проекта ще получат обучение „Лидерство и управление на проекти“

Популярност:  Ще осигурим популярност на каузите и учениците, които ги осъществяват

Фондация „Благотворител“ ще оказва логистична помощ на победителите през целия период на изпълнение на проекта.

Консултация:  Кандидатстващите могат да получат отговори на възникнали въпроси или съвет при писането на проектите си. Ще се радваме да ви подкрепим и помогнем. Телефон за консултация: 0885 414 038 /Станислава Рашева/

Препоръка: Когато изпратите имейла с кандидатурата на проекта, ще получите обратен отговор от нас, че сме получили Вашия проект. В случай, че нямате отговор от нас, моля свържете се по телефона с нас за уточняване.

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top