ФОНДАЦИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС  "МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ 2021"

 28 февруари  247

ФОНДАЦИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС "МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ 2021"

Очакваме проекти за благотворителни инициативи на ученици. Това е възможност, ако желаете да спомогнете за промяна на средата, в която живеете или да развиете смислена кауза, то мястото за кандидатстване за финансиране на тази идея е тук!

Авторите на 10-те най-добри проекта ще представят идеята си във видеоклип пред жури, което ще избере победителите.
Фондацията ще дари средствата за осъществяването на най-смислените и добре аргументирани инициативи!

Условия за кандидатстване:

Допустими кандидати:  ученици от 7-ми до 12-ти клас от цялата страна, които желаят да бъдат доброволци в свои каузи.

Срок на кандидатстванедо 28 февруари 2021 г.

Времетраене на проектите: Планирайте дейностите по проектите от април до септември.

Темите: Каузите на проектите нека отговарят на една от трите зададени теми:

  1. Екология /опазване и грижа за околната среда/;
  2. Съхраняване на музикалното наследство на България;
  3. Подкрепа за деца или възрастни хора в нужда.

Фондацията  ще дари средствата за осъществяването на най-смислените и добре аргументирани инициативи!

ФИНАНСИРАНЕ: Пет проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2021 година:

  • 1-во място с 2000 лв.;
  • 2-ро място с 1500 лв.;
  • 3-то място с 1000 лв.;
  • 4-то място с 1000 лв.;
  • 5-то място с 1000 лв. 

Самофинансиране: Екипите на проектите ще участват с дейности за събиране на средства, като кампаниите им ще трябва да осигурят поне 10% от дарената от фондацията сума.

Необходими документи за кандидатстване: Формуляр_Млад_благотворител_2021.docxдекларация за лични данни /за всеки участник в проекта/, декларация от родител /ако ученикът няма навършени 16 г./

Изпращане на готовите проекти на: konkursi@blagotvoritel.org  или попълнете онлайн формуляр  ТУК

Награда обучение:  Представители от екипите на 6 проекта ще получат обучение „Лидерство и управление на проекти“

Популярност:  Ще осигурим популярност на каузите и учениците, които ги осъществяват

Фондация „Благотворител“ ще оказва логистична помощ на победителите през целия период на изпълнение на проекта.

Консултация:  Кандидатстващите могат да получат отговори на възникнали въпроси или съвет при писането на проектите си. Ще се радваме да ви подкрепим и помогнем. Телефон за консултация: 0885 414 038 /Станислава Рашева/

Препоръка: Когато изпратите имейла с кандидатурата на проекта, ще получите обратен отговор от нас, че сме получили Вашия проект. В случай, че нямате отговор от нас, моля свържете се по телефона с нас за уточняване.

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top