СТАРТИРА ПРОГРАМАТА „СОФИЯ – ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ“ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

 04 март  179

СТАРТИРА ПРОГРАМАТА „СОФИЯ – ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ“ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

До 4-ти март 2021 г. се приемат проектни предложения по Програма „София - град на младите и активните" на Столична община.

Проектите, които ще получат финансиране, са в три направления:

Направление: Младите за София – лидерство, доброволчество, активност

Дава възможност на ученически и студентски съвети да инициират дейности и да реализират самостоятелни проекти. До този момент формите на ученическо и студентско самоуправление остават извън фокуса на проектното финансиране, включително и на национално ниво. Надяваме се, че по този начин ще подкрепим и дадем възможност за активно включване на младите хора в различни самостоятелни инициативи в областта на доброволчество, професионално и кариерно развитие, неформално образование.

Направление: Моят град

Дава възможност на младежки общности и организации да бъдат подкрепени емблематични събития за София. В тази тема е поставен акцент и върху  важни годишнини като: 100 години от смъртта на Вазов, 200 години от рождението на Раковски, 150 години от смъртта на Петър Берон, 170 години от рождението на Т. Каблешков и други.

В това направление се финансират и младежки проекти през ваканционния период – младежки лагери, кампове и други неформални събирания в свободното време.

Направление: Споделени пространства – толерантност и подкрепа

Поставя като акцент младите хора от рискови групи и дава възможност на организациите, работещи с тях, активно да реализират дейности.

В това направление се дава възможност и за проекти в областта на здравно и гражданско образование като превенция на рисковото поведение сред младите хора.

Бюджетът на Програмата е 150 000 лева като максималната стойност на един проект е 7 000 лева.

Допустими участници са:

  • средни и висши училища на територията на София, ученически и студентски съвети;
  • районни администрации и малки населени места;
  • неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ.

Обхват на целевата група – от 15 до 29 години, съгласно Закон за младежта.

Онлайн консултации се провеждат: всеки вторник от 10 до 12 ч. и четвъртък от 14 до 16 ч., след заявен интерес на  mladi@sofia.bg

За повече информация ТУК

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top