ESN АНКЕТА - СПОДЕЛЕТЕ СВОЯ ОПИТ!

 27 януари  89

ESN АНКЕТА - СПОДЕЛЕТЕ СВОЯ ОПИТ!

Специално внимание ще бъде обърнато на ефекта на COVID-19 върху мобилността.

Проучването на Европейската студентска мрежа е европейски изследователски проект, обхващащ различни теми, свързани с мобилността и образованието. През 2021 г. фокусът е върху основните елементи на студентската мобилност: опитът на студентите, подкрепата, която получават, и въздействието, което мобилността има върху живота им, след като се приберат у дома. Специално внимание ще бъде обърнато на ефекта на COVID-19 върху мобилността, тъй като това е най-важният външен фактор, влияещ върху мобилността на студентите в момента.

Попълването на анкетата, която е достъпна ТУК, ще отнеме около 20 минути. 

Крайният срок за участие е 31 януари 2021 г.

Констатациите от това проучване ще бъдат публикувани в „Доклад ESNsurvey 2021“ през април 2021 г.

Европейски младежки портал

Новини

Back To Top