#SPORTDIPLOMACYACADEMY МЕЖДУНАРОДНА ПАРТНЬОРСКА ПЛАТФОРМА В СПОРТА

 13 януари  186

#SPORTDIPLOMACYACADEMY МЕЖДУНАРОДНА ПАРТНЬОРСКА ПЛАТФОРМА В СПОРТА

Платформата #SportDiplomacyAcademy е отворена за регистрация на спортни организации, като в нея може да откриете вече над 200 регистрирани структури. Платформата има за цел да спомогне за създаване на международни контакти и кооперация в сферата на спорта, като регистрацията е безплатна за спортни клубове, федерации и организации. С предстоящото стартиране на програмен период 2020-2027 и планираното от страна на Европейския съюз финансиране в сферата на спорта, възможността български спортни организации да бъдат видими като потенциални партньори в международни проекти е ключова.

Регистрирайте се сега: https://www.eusportdiplomacy.info/sport-organizations/registration
Спортна дипломатическа академия е пилотен спортен проект, съфинансиран от Европейския съюз, чиято цел е да осигури образователна мобилност на спортни специалисти като инвестиция в човешки капитал и принос към изграждането на капацитет на спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от подготвени спортни дипломати. 

Резултати от проект #SportDiplomacyAcademy: 

- 80 «дипломати в спортни екипи» от 4 държави, фокусирани върху Европейската интеграция на Западни Балкани чрез спорт; 

- Национални, регионални и локални събития за популяризиране на резултатите - мултиплициращ ефект на натрупаните знания и умения; 

- Платформа за кооперация в сферата на спорта, с акцент на Западни Балкани - практичен инструмент за ресурси и Европейски политики в сферата на спортната дипломация и доброто управление в спорта. 

Пълна информация за проекта: https://www.eusportdiplomacy.info/

Новини

Back To Top