УЧАСТВАЙ В МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ И РИСУНКА, ПОСВЕТЕН НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА

 05 март  561

УЧАСТВАЙ В МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ И РИСУНКА, ПОСВЕТЕН НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ – Русе  и В и К ООД – Русе  организират Международен конкурс за фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата – 22 март.

СТАТУТ

Конкурсът участва в „Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Русе за 2021“.

I. ЦЕЛИ:

Целта на конкурса е от една страна да развие таланта, въображението, уменията на младите творци, а от друга да осмисли значението на водата за живота на ПЛАНЕТАТА. Всеки от  участниците трябва да изрази своя позиция, мисли и чувства върху различните аспекти от приложението на водата и значението ? за нашия живот, за опазването ? чиста, за водният кръговрат в природата, за достъпа до питейна вода и природните ресурси и разбира се за нейната изключителна красота. Темата на конкурса за 2021 година, както на всички издания досега е темата, която задава ООН и всяка година разглежда различен аспект от водният ресурс. Темата за 2021 година е ценността на водата. Тази тема включва екологичните, социалните и културните ценности, които хората поставят върху водата. Целта е да се разбере как хората оценяват водата - независимо дали е икономическа, социална, културна или по друг начин - как тя играе роля в техния живот.

II. ОРГАНИЗАТОРИ: Общински младежки дом – Русе, ВиК ООД- Русе.

III.ТЕМА:

III. 1. Основна тема:

ВОДАТА /нейната важност и красота във всички аспекти на нашия живот и на нашата планета/ Общински младежки дом, гр. Русе, ул. „Райко Даскалов” № 2 А, тел.+359 897397092, e-mail: online.contest.yc.ruse@gmail.com

III. 2. Tема за 2021 ГОДИНА по ООН : Ценността на водата.

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ:

IV.1. КОНКУРС ЗА РИСУНКА: три възрастови групи:

- oт I до IV клас;

- от V до VIIІ клас;

- от ІХ до XII клас.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСУНКИТЕ :

1. Спазване на основните композиционни правила и цветово разбиране.

2. Оригиналност в интерпретацията на темата.

3. Иновативност в изразните средства.

4. Придържане към отправните точки на темата.

5. Изискванията за рисунки: максималният им размер да е 35/50см. Брой рисунки – до 2 от участник

6. Техника – без ограничение, всички любими техники по избор;

IV.2. КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ:

1. Могат да участват младежи на възраст от 14 до 30 години;

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ФОТОГРАФИИТЕ:

1. Придържане към отправните точки на темата.

2. Спазване на основните композиционни правила и цветово разбиране.

3. Оригиналност в интерпретацията на темата.

4. Изискванията за фотография: минималният размер на снимките да е 3600/4800 пиксела

V. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КОНКУРСА:

През 2021 година, конкурсът се провежда онлайн, поради това реагистрацията и изпращане на творбите ще се извършва по електронен път в две стъпки:

1. Попълване на онлайн регистрационна форма, която включва информация за участник и творбата Линк към регистрационната форма: https://forms.gle/YoxJgvNG4oKycqbo6

2. Изпращане на творби по имейл.

VI. ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ:

Рисунки:

Готовите творби за конкурса се снимат с възможно най - добро качество и се изпращат на електронен адрес : online.contest.yc.ruse@gmail.com

Фотографии:

Фотографиите се изпращат на електронният адрес : online.contest.yc.ruse@gmail.com

В имейла към творбите авторите трябва да напишат следните данни:

*трите имена

*град, училище, клас;

- Творбите и авторските права стават собственост на организаторите на конкурса в момента на тяхното подаване за участие.

- Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, съставено от професионалисти във всяка от отделните области.

- Решението на журито е окончателно.

VII. СРОКОВЕ

КРАЕН СРОК НА ПОЛУЧАВАНЕ / по електронна поща/ : 5 март 2021 г.

Обявяване на резултатите: 9 март 2021 г. на фейсбук страницата на Младежки Дом Русе и страницата на Oнлайн конкурси Младежки дом Русе

ВАЖНО:

Авторите на отличените творби трябва да имат готовност да изпратят оригиналните си рисунки по пощата до 15 март 2021 г. за да се подготви  изложба с творбите в сградата на Общински Младежки Дом Русе на адрес: Русе 7000, ул.”Райко Даскалов “ 2А, Общински Младежки Дом.

На 22 март 2021 г. официално ще се открие изложба с наградените творби. Наградите ще бъдат изпратени по пощата. Моля следете редовно фейсбук страницата на Младежки дом Русе – Онлайн, където ще Ви информираме за всички новости и промени, ако има такива, както и за цялата информация свързана с конкурса.

Лице за контакт: Мина Маринова– 0897 39 70 92

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top