ОБЩИНА РУСЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА РЕЦИТАЛ „ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ”

 23 февруари  320

ОБЩИНА РУСЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА РЕЦИТАЛ „ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ”

СТАТУТ

Конкурсът участва в „Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Русе за 2021“

ЦЕЛИ:

- Да се съхрани и популяризира българската поезия и българското национално  самочувствие в младите хора;

- Да се стимулира интереса на все повече младежи към българската поезия ибългарските автори;

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

- До участие се допускат желаещите кандидати, които отговарят на условията, посочени в регламента;

- Организаторите си запазват правата за излъчване на изявите в интернет пространството;

- До участие се допускат желаещите от всички регионални и национални училища;

- Организаторите осигуряват наградите за участниците;

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

През 2021 година конкурсът ще се проведе изцяло онлайн. Конкурс за рецитал „За да я има България” е конкурс за индивидуални изпълнители на произведения от български автори. Той е посветен на националния празник 3 Март. Оценяването ще се извърши в две направления:

1. Възрожденска поезия – автори и произведения или откъси от произведения от периода на българското Възраждане.

2. Следвъзрожденска и съвременна българска поезия - автори и произведения илиоткъси от произведения, които изключват горния период.

За всяко от направленията има отделно класиране.

- Възрастови групи: (и за двете направления);

- I-ва възрастова група – от I-ви до IV-ти клас;

- II-ра възрастова група – от V-ти до VIII-ми клас;

- III-та възрастова група – от IX-ти до XII-ти клас.

- Времетраене

- I-ва възрастова група – до 5 минути;

- ІI-ра възрастова група – до 5 минути;

- III-та възрастова група – до 7 минути.

ЖУРИ И НАГРАДИ:

Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване. Журито ще присъди награди и в двете направления на конкурса, както следва:

I-ва възр. група (Възрожденска поезия) – I, II, III място, поощрение;

II-ра възр. група (Възрожденска поезия) – I, II, III място, поощрение;

III-та възр. група (Възрожденска поезия) – I, II, III място, поощрение;

I-ва възр. група (Съвременна българска поезия) - I, II, III място, поощрение;

II-ра възр. група (Съвременна българска поезия) - I, II, III място, поощрение;

III-та възр. група (Съвременна българска поезия) - I, II, III място, поощрение.

Всички участници ще получат онлайн грамота за участие. Отличените с поощрение получават онлайн грамота за поощрение. Класираните на I, II и III място получават грамота и медал

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:

При записване за участие, желаещите кандидати трябва да предоставят следната информация, попълнена във електронната форма за заявка:

- Име, презиме, фамилия;

- Учебно заведение, клас;

- Телефон за контакт;

- Име на произведението и автор. Направлението, в което ще участва ученикът и времетраене на изпълнението.

- Имена и телефон за контакт на учителя, който подготвя участника /ако има такъв/

ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОСЛУШВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

През 2021г. конкурсът се провежда онлайн. Всеки кандидат подготвя и записва изпълнението си

на любителско видео в рамките на допустимото време, като започне с кратко представяне на себе

си което включва:

-Име и години;

-Населено място;

-Творбата, която представя;

-Автор на творбата;

Записаното видео се изпраща на имейл: online.contest.yc.ruse@gmail.com

Заявка за участие се попълва електронно на следния линк: https://forms.gle/G9FT31Kuj6mDnCAH7

Регистрацията за конкурса е валидна, когато има коректно попълнена заявка и получен видео материал с горе споменатите данни.

СРОКОВЕ:

Заявки се приемат до 23 Февруари 2021 г, 13 часа на имейл: online.contest.yc.ruse@gmail.com

Резултатите ще бъдат обявени на 1 март 2021 г.на страниците:

- Онлайн конкурси Младежки дом Русе;

- Младежки дом Русе.

КОНТАКТИ:

Имейл адрес: online.contest.yc.ruse@gmail.com

Фейсбук: Младежки дом Русе

Фейсбук страница на конкурса: Онлайн конкурси Младежки дом Русе

Тел: 0879 93 33 70, секретар ОМД

0897 39 70 92, Мина Маринова

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top