ОБЩИНА РУСЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА РЕЦИТАЛ „ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ”

 23 февруари  78

ОБЩИНА РУСЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА РЕЦИТАЛ „ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ”

СТАТУТ

Конкурсът участва в „Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Русе за 2021“

ЦЕЛИ:

- Да се съхрани и популяризира българската поезия и българското национално  самочувствие в младите хора;

- Да се стимулира интереса на все повече младежи към българската поезия ибългарските автори;

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

- До участие се допускат желаещите кандидати, които отговарят на условията, посочени в регламента;

- Организаторите си запазват правата за излъчване на изявите в интернет пространството;

- До участие се допускат желаещите от всички регионални и национални училища;

- Организаторите осигуряват наградите за участниците;

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

През 2021 година конкурсът ще се проведе изцяло онлайн. Конкурс за рецитал „За да я има България” е конкурс за индивидуални изпълнители на произведения от български автори. Той е посветен на националния празник 3 Март. Оценяването ще се извърши в две направления:

1. Възрожденска поезия – автори и произведения или откъси от произведения от периода на българското Възраждане.

2. Следвъзрожденска и съвременна българска поезия - автори и произведения илиоткъси от произведения, които изключват горния период.

За всяко от направленията има отделно класиране.

- Възрастови групи: (и за двете направления);

- I-ва възрастова група – от I-ви до IV-ти клас;

- II-ра възрастова група – от V-ти до VIII-ми клас;

- III-та възрастова група – от IX-ти до XII-ти клас.

- Времетраене

- I-ва възрастова група – до 5 минути;

- ІI-ра възрастова група – до 5 минути;

- III-та възрастова група – до 7 минути.

ЖУРИ И НАГРАДИ:

Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване. Журито ще присъди награди и в двете направления на конкурса, както следва:

I-ва възр. група (Възрожденска поезия) – I, II, III място, поощрение;

II-ра възр. група (Възрожденска поезия) – I, II, III място, поощрение;

III-та възр. група (Възрожденска поезия) – I, II, III място, поощрение;

I-ва възр. група (Съвременна българска поезия) - I, II, III място, поощрение;

II-ра възр. група (Съвременна българска поезия) - I, II, III място, поощрение;

III-та възр. група (Съвременна българска поезия) - I, II, III място, поощрение.

Всички участници ще получат онлайн грамота за участие. Отличените с поощрение получават онлайн грамота за поощрение. Класираните на I, II и III място получават грамота и медал

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:

При записване за участие, желаещите кандидати трябва да предоставят следната информация, попълнена във електронната форма за заявка:

- Име, презиме, фамилия;

- Учебно заведение, клас;

- Телефон за контакт;

- Име на произведението и автор. Направлението, в което ще участва ученикът и времетраене на изпълнението.

- Имена и телефон за контакт на учителя, който подготвя участника /ако има такъв/

ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОСЛУШВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

През 2021г. конкурсът се провежда онлайн. Всеки кандидат подготвя и записва изпълнението си

на любителско видео в рамките на допустимото време, като започне с кратко представяне на себе

си което включва:

-Име и години;

-Населено място;

-Творбата, която представя;

-Автор на творбата;

Записаното видео се изпраща на имейл: online.contest.yc.ruse@gmail.com

Заявка за участие се попълва електронно на следния линк: https://forms.gle/G9FT31Kuj6mDnCAH7

Регистрацията за конкурса е валидна, когато има коректно попълнена заявка и получен видео материал с горе споменатите данни.

СРОКОВЕ:

Заявки се приемат до 23 Февруари 2021 г, 13 часа на имейл: online.contest.yc.ruse@gmail.com

Резултатите ще бъдат обявени на 1 март 2021 г.на страниците:

- Онлайн конкурси Младежки дом Русе;

- Младежки дом Русе.

КОНТАКТИ:

Имейл адрес: online.contest.yc.ruse@gmail.com

Фейсбук: Младежки дом Русе

Фейсбук страница на конкурса: Онлайн конкурси Младежки дом Русе

Тел: 0879 93 33 70, секретар ОМД

0897 39 70 92, Мина Маринова

Събития

Back To Top