МАНИФЕСТ ЗА МЛАДИ ХОРА ОТ МЛАДИ ХОРА!

 11 януари  62

МАНИФЕСТ ЗА МЛАДИ ХОРА ОТ МЛАДИ ХОРА!

Вашият шанс да оформите и повлияете на европейското териториално сътрудничество, известно още като „Interreg“.

В края на 2020 по повод честването на 30 години от Interreg, стартира схемата на ЕС по териториално сътрудничество Флагман. Този документ има амбицията да подкрепи по-младите европейски поколения да влияят върху бъдещото разработване на политики за европейско териториално сътрудничество и неговото изпълнение

Както е показано в Манифеста, младите хора са определили пет основни приоритета, на които Interreg трябва да обърне внимание:

  1. Подобряване на уменията на младите хора и увеличаване на достъпа до възможности за обучение;
  2. Насърчаване на заетостта за младите хора в Европа;
  3. Опростяване на правилата и по-добра комуникация чрез цифрови инструменти;
  4. Разглеждане на проблемите с изменението на климата за по-добро бъдеще;
  5. Повишаване на ангажираността на гражданите в разработването и прилагането на политики.

Тъй като младите граждани заслужават да изразят гласа си, но и да се чувстват изслушани, 12 практически препоръки са включени в Манифеста за последващи действия от страна на политиците на равнище ЕС, национално, регионално и местно ниво.

Прочетете повече и научете как да участвате ТУК.

Връзки по темата

Манифест за младежта от младежта за формиране на европейската политика за сътрудничество

Информация от Европейски младежки портал.

Новини

Back To Top