„НАПРАВИ ГО ЗА ТЕЗИ, КОИТО ОБИЧАШ“ - ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА COVID-19 НА БЧК

 04 януари  99

„НАПРАВИ ГО ЗА ТЕЗИ, КОИТО ОБИЧАШ“ - ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА COVID-19 НА БЧК

Инициативата се осъществява като част от програмата „Дейности в отговор на COVID-19“

Българският Червен кръст стартира мащабна информационна кампания за COVID-19 под надслов „Направи го за тези, които обичаш“. Тя ще се проведе в периода януари – март 2021 г., а целта ? е да продължи да подчертава важността от спазването на противоепидемичните мерки, да предоставя надеждна информация на българските граждани и да се бори с фалшивите новини. Инициативата ще бъде реализирана като част от програмата „Дейности в отговор на COVID-19“ на Международната Федерация на Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП), финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID). Благодарение на нея, БЧК продължава действията си, свързани с превенция и подпомагане на уязвими групи от обществото. 

Като част от информационната кампания ще бъдат реализирани серия активности, сред които и онлайн събития, с цел постигане оптимална информираност на обществото. Името на кампанията „Направи го за тези, които обичаш“ е избрано неслучайно и цели да провокира лична и емоционална ангажираност на всеки гражданин с изпълнението на противоепидемичните мерки, за да предпази близките си. 

За повече информация ТУК

Новини

Back To Top