ПОСТИГНАТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ 2021-2027

 15 декември  378

ПОСТИГНАТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ 2021-2027

Постигнато е политическо споразумение между съзаконодателите относно новия Европейски корпус за солидарност (2021 2027). Понастоящем приключиха преговорите в очакване на окончателното одобрение на правните текстове от Европейския парламент и Съвета.

Със специален бюджет от 1,009 млрд. Евро за 2021-2027 г., новата програма ще предложи възможности на поне 270 000 млади хора да помогнат за справяне с обществени и хуманитарни предизвикателства чрез доброволчество или чрез създаване на свои собствени проекти за солидарност. Европейският корпус за солидарност ще продължи да предлага на младите хора възможността да изразят своята солидарност, като участват в дейности, вариращи от подпомагане на хората в неравностойно положение до принос към здравни и екологични действия, в целия ЕС и извън него. За първи път, надграждайки предишната програма за доброволци на ЕС за помощ, Европейският корпус за солидарност ще позволи на доброволците да подкрепят операции за хуманитарна помощ далеч извън европейските граници.

Прессъобщение на Европейската комисия

Европейски младежки портал

Новини

Back To Top