ВКЛЮЧИ СЕ В АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИЕМАЧ2 - БУРГАС

 11 декември  284

ВКЛЮЧИ СЕ В АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИЕМАЧ2 - БУРГАС

  След първата успешна реализация на инициативата през 2019 г., за втора поредна година Асоциация за Международно Обществено Развитие - АМОР, съвместно с Община Бургас, „Академия за предприемач 2“ е вече тук! Основна цел на проекта е развитието на предприемаческия потенциал в младите хора, изграждане на икономически-активна общност и разгръщане на възможностите за предприемачески инициативи на регионално ниво.
Предвид епидиомилогичната обстановка в и от съображение за сигурност всички дейности ще се проведат онлайн - на 12 & 13 декември 2020 г.
Участниците ще бъдат въведени в реалната среда на една учебно-тренировъчна фирма чрез създаване на своя такава и ще преминат през няколко обучителни модула:
- Идентифициране на бизнес идея,
- Съставяне на бизнес план,
- Маркетинг,
- Разпределяне на отговорности и задължения на екипа,
- Реализация на пазара.
За включване в проекта всеки желаещ трябва да попълни анкета на долупосочения адрес: https://forms.gle/Y6XkKhjTXKaVWWhw6

Новини

Back To Top