МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА  ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

 10 декември  187

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

На 10 декември отбелязваме Международния ден за правата на човека #HumanRightsDay .

Познавате ли Хартата на основните права на Европейския съюз?   

Тази седмица бе представена стратегия за по-доброто прилагане. Хората трябва да знаят кога правата им са нарушени и към кого да се обърнат, ако това се случи. 

#EUCharter

Представителство на Европейската комисия в България

Новини

Back To Top