НАЦИОНАЛЕН ПРИЗ „СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА 2020”

 04 януари  475

НАЦИОНАЛЕН ПРИЗ „СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА 2020”

Националното представителство на студентските съвети в Република България организира уникален по рода си конкурс „Студент на годината”. Основната идея е всяка година да бъдат отличавани най-добрите студенти и докторанти в българските висши училища. 

Националният приз „Студент на годината” има важна и основна цел да подпомогне процеса за повишаване качеството на висшето образование в страната като отличи най-добрите студенти и докторанти, които са се изявили чрез участия в международни и национални конкурси, състезания, научноизследователски проекти, доброволческа дейност, спортни изяви, извън аудиторни занимания и други.

Освен това, конкурсът цели също:
- Да популяризира постиженията на участниците сред българското общество и студентските среди;
- Да приобщи чуждестранните студенти в системата на българското висше образование;
- Да насърчи извършването на доброволческа дейност от страна на студентите;
- Да насърчи и популяризира извън аудиторните занимания във висшите училища като напр. клубове по интереси, кръжоци, организации и пр.;
- Да положи основите на европейското мислене сред младото поколение;
- Да популяризира постиженията на отличилите се студенти в сферата на работодателите;
- Да постави акцент върху подобряване качеството на висшето образованието в страната;
- Да популяризира студентското самоуправление в Република България.

Кандидатът следва да попълни и изпрати необходимите документи в срок до 04.01.2021 г.

Награждаването на победителите ще бъде на тържествена церемония в началото на 2021 година в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски” при спазване на всички епидемиологични мерки. Церемонията по награждаването ще бъде излъчвана на живо по всички информационни канали на Националното представителство на студентските съвети.

За повече информация ТУК

Събития

Back To Top