АКТИВЕН МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 03 декември  188

АКТИВЕН МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

На 3 декември 2020, в обновената спортна зала в сграда „Гургулят“ на Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе спортна тренировка, с която лица със и без увреждания отбелязоха Международния ден на хората с увреждания в активна среда.

Начало на тренировката от името на проф. Николай Изов, ректор на НСА „Васил Левски“, даде доц. Йордан Донев, ръководител на катедра „Водни спортове“. Участниците бяха приветствани и от Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, която ги поздрави, че с усилия и постоянство правят живота си пълноценен и радостен. Доброто сътрудничество между държавната, местната власт и неправителствените организации са важни, за да бъдат лицата с увреждания полезни за себе си и обществото. Г-жа Петрова завърши с вдъхновяващо послание: „Нека извървим този път заедно, с позитивизъм“.

В тренировката бяха включени елементи от баскетбол, флор хокей, боче и кърлинг, както и интерактивни подвижни игри. Спортното занимания беше проведено при  спазване на всички противоепидемични мерки, като не беше допусната публика и лица под 18 годишна възраст. Тренировката беше организирана от експертите в сектора по  „Адаптирана физическа активност и спорт“ към НСА „Васил Левски“ и Асоциация за развитие на българския спорт.

Участниците получиха и полезна информация за онлайн обучителната платформа „SENTA", която насърчава образованието в и чрез спорта, със специален акцент върху развитието на предприемачески умения. Възможност за безплатно онлайн обучение е вече налично на адрес: https://portal.dualcareer.net/ и в него са включени интерактивни модули за социално предприемачество в сферата на спорта.

Участниците в тренировката получиха и информация и материали по проект Youth.Sport.Inclusion, който насърчава и развива ролята на спорта за овластяване на гражданските умения на младите хора за изграждане на по-приобщаващи и демократични общности чрез споделяне и разпространение на практиките в областта на спорта и физическото възпитание, като практиките са налични на платформата: www.throughsport.eu.

И двете инициативи са съфинансирани по програма Еразъм+ на Европейския съюз, която безспорно е един от най-успешните европейски инструменти за положителна промяна. Участниците бяха запознати и с проект „Разгласи и сподели: повишаване на запознатостта с младежкия пара спорт“, в който НСА „Васил Левски“ е партньор. 

Новини

Back To Top