МИНИСТЪР КРАЛЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ ВЪВ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА МЛАДЕЖТА ОТ ЕС

 01 декември  114

МИНИСТЪР КРАЛЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ ВЪВ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА МЛАДЕЖТА ОТ ЕС

В дебата се включи и българският еврокомисар Мария Габриел.

Пандемията от COVID-19 сериозно наруши реализирането на младежките обмени и трансграничните доброволчески дейности. Секторът изглежда по съвършено нов и различен начин в условията на пандемията. През 2020 г. голям брой от планираните дейности за мобилност от младежките организации в България не се осъществиха поради наложена карантина, забрана за пътувания или опасения за здравето. Броят на участниците от България в мобилности по програмите на Европейския съюз по първоначални данни е намалял повече от три пъти в сравнение с 2019 г. Това заяви министърът на младежта и спорта Красен Кралев по време на видеоконференция на министрите на младежта от ЕС. 

Те проведоха ориентационен дебат на тема „Младежка мобилност по време на пандемията от COVID-19 и след това – съживяване на международния младежки обмен и трансграничните доброволчески дейности“. 

Министър Кралев обяви, че България приветства навременния план на Европейската комисия за действие в областта на цифровото образование (2021-2027 г.) и включването на младежкия сектор в неговия обхват. „Развиването на цифровите компетентности способстват за по-висока гражданска активност, включването на младите хора и намирането на иновативни методи за комуникация с цел придобиване на знания, умения и обмен на добри практики“, заяви Кралев. „България разпознава виртуалните младежки обмени като способ за осъществяване на дейности, които да спомогнат младите хора да разширяват своите познания и компетентности чрез методите на неформалното обучение и младежката работа. Онлайн обмените осигуряват възможност на по-голям брой млади хора, особено такива с по-малко възможности или в неравностойно положение, да вземат участие в подобен род дейности. Същевременно, дейностите в цифрова среда не могат да заменят напълно физическите мобилности. Поради това подкрепяме провеждането на хибридни форми на събития с намален брой участници, но и с възможност за онлайн съпътстващи събития“, допълни министърът на младежта и спорта. 

По време на видеоконференцията бяхме информирани за актуалното състояние на преговорите между Съвета на ЕС и Европейския парламент по регламента относно Европейския корпус за солидарност за периода 2021-2027 г. Германското председателство обяви приемането от Съвета на резолюция относно рамката за създаване на Европейска програма за младежката работа и за набор от заключения относно насърчаването на демократичната осъзнатост и демократичната ангажираност сред младите хора в Европа. 

„България призовава Европейската комисия да продължи да прилага гъвкав подход при изпълнението на програмите на ЕС „Еразъм+“ и „Европейски корпус на солидарност“, по които основно се осъществяват обмени, докогато това е необходимо”, каза още Красен Кралев. 

Министър Кралев благодари на Германското председателство за усилията да финализира преговорите между Съвета и Европейския парламент по тези програми възможно най-бързо, за да може изпълнението им, включително на дейностите за мобилност, през новия програмен период да започне навреме. “Ключово също е да се мобилизират всички съответни програми и инструменти на ЕС за справяне с последиците от пандемията за младите хора и младежките организации и организациите, занимаващи се с мобилности и обмени”, каза министърът на младежта и спорта. 

В ориентационния дебат участие взе и българският еврокомисар за иновации, научни изследвания , култура, образование и младеж Мария Габриел.

Новини

Back To Top