ВИРТУАЛНО УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ В АНТВЕРПЕН

 01 декември  93

ВИРТУАЛНО УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ В АНТВЕРПЕН

Шест европейски града - София, Тампере, Финландия, Антверпен, Белгия, Мадрид, Испания, Кардица, Гърция и Брест, Франция, обединени в общност от практики за изграждане на възможности за заетост на мигрантите, се събраха на 3-дневно виртуално учебно посещение в Антверпен (24-26 ноември 2020 г.), като част от проекта CONNECTION. Воден от EUROCITIES, CONNECTION насърчава транснационалното обучение и прилагане на интеграционни политики.

Виртуалните домакини - градско и регионално правителство на Антверпен, доставчици на социални услуги, служители по интеграцията, демонстрираха своите интеграционни практики: добре функциониращото обслужване на едно гише, предложението за културна интеграция и пилотната фаза на мобилно приложение, което помага за превода и работата по казуси като потенциално цифрово решение в тази област на политиката.

Експерти от MigrationWork CIC улесниха дискусиите между градовете относно приложимостта на наблюдаваните практики, генериране на идеи и адаптиране на извлечените поуки.

София е един от участващите градове в тази общност за обмяна на практики чрез АРС, целяща да използва транснационалното обучение за подобряване на интеграционните схеми в своя контекст.

Многонационалният проект „СВЪРЗВАНЕ - Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“ (CONNECTION) е финансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция" на ЕС.

За повече информация ТУК

Новини

Back To Top