РЕГИОНИ В ЕВРОПА - ВИЗУАЛИЗИРАНА СТАТИСТИКА

 27 ноември  375

РЕГИОНИ В ЕВРОПА - ВИЗУАЛИЗИРАНА СТАТИСТИКА

Държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) често се сравняват помежду си, но в действителност може да бъде трудно да се противопоставят малки държави като Люксембург или Малта на по-големи като Франция или Германия. Анализът на данните на регионално ниво може да подчертае различията или в ЕС, или в рамките на държави, като разделение на изток-запад в Германия или разделение на север-юг в Италия.

Тази цифрова публикация Региони в Европа - визуализирана статистика представя данни за 240 региона на ЕС, както и региони от Обединеното кралство и страните от ЕАСТ. В основата на регионалната статистика е класификацията NUTS, което има за цел да гарантира, че регионите могат да се сравняват помежду си. Тази класификация е съставена от различни йерархични нива; тази публикация се основава главно на ниво NUTS2. 

Избухването на пандемията COVID-19 през 2020 г. промени дълбоко ЕС и света и може да има трайни последици върху широк кръг социални, икономически и екологични проблеми през следващите години. Тези ефекти все още не са видими в изданието за 2020 г. на тази публикация, тъй като всички статистически резултати се отнасят до по-ранни референтни години, но пандемията вече доведе до повишено търсене на повече субнационални данни в подкрепа на статистическия анализ на регионално и местно ниво.

Региони в Европа - визуализирана статистика предлага набор от интерактивни визуализации, придружени от кратки текстове, които ви позволяват да разберете по-задълбочено ситуацията в европейските региони. Изданието е разделено на три основни раздела: хора и общество, икономически дейности, околна среда и природни ресурси.

Изберете регион и сравнете.

За повече информация ТУК

Новини

Back To Top