РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ „МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ 2.0 - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“

 07 декември  502

РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ „МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ 2.0 - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“

Национален младежки форум организира онлайн конференция „Младежко участие 2.0 - Предизвикателства и възможности“. На събитието са поканени представители на институции и експерти, които се занимават с младежки политики на местно, национално и европейско ниво.
Конференция отново ще събере на едно място над 50 представители на институции, младежки организации и младежи.
Събитието се случва в рамките на „Диалог на ЕС по въпросите за младежта“.

КАКВА Е ЦЕЛТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА?
Да разгледа и създаде препоръки относно Европейска младежка цел №9 “Пространство и участие за всички”, като идентифицира предизвикателствата пред младежкото участие на местно, национално и европейско ниво и предложи препоръки за тяхното преодоляване.

ЗАЩО?

За да информираме младите хора за тенденции сред младежта;
За да изведем на база на настоящата ситуация бъдеща визия за развитие на младежта;
За да обсъдим идеите на младите хора с политиците, които взимат решения;
За да изведем на преден план потенциала на младите хора в България да формулират работещи решения за предизвикателствата пред тях;
За да покажем за поредна година, че младите хора са равнопоставени участници в процеса на „Диалога на ЕС по въпросите на младежта“ с представителите на институциите.

КОГА?
18 декември 2020 година
16:00 - 19:00 ч.
19 декември 2020 година
10:00 - 15:30 ч.
20 декември 2020 година
10:00 - 13:30 ч.
*Участието е задължително и за трите дни на конференцията.

КЪДЕ?
Онлайн - линк за достъп ще бъде изпратен на одобрените участници след регистрация.

Регистрирай се за участие  ТУК
Краен срок за регистрация: 07.12.2020 г.

Събития

Back To Top