ФИНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ #BACK2TRACK СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН

 18 ноември  568

ФИНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ #BACK2TRACK СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН

На 18 ноември 2020 г. консорциумът, който реализира проект #Back2Track, проведе финалната среща на проекта в онлайн среда. Първоначално срещата беше планирана в Риека, Хърватия, но поради COVID-19 беше реализирана чрез онлайн платформа. На финалната среща по проекта беше одобрен Наръчник с практически насоки „Програма за масов спорт за професионални спортни клубове“, който е достъпен за спортните организации на уебсайта на проекта и може да се използва като източник на вдъхновение за организация на нови дейности за деца и младежи в спортните клубове.

Back2Track се фокусира върху анализирането на приликите и разликите, които имат спортните клубове в подхода към професионалния и масовия спорт и в иновативния подход за включване на деца в неравостойно положение в спорт и физическата активност. Проектът мотивира и вдъхнови деца от България, Белгия и Хърватска да се включват в положителни дейности като спорт и да им даде различна гледна точка за бъдещото им лично и професионално развитие като членове на обществото.

Проектът имаше за цел да подобри практическите умения и знания в участващите организации за това как се управлява спортна програма за деца в неравностойно положение. Основната добавена стойност на проекта е засиленото сътрудничество между участващите организации и техния упълномощен персонал; обмен на добри практики в областта на спортната политика на ЕС; нови инструменти за спортни клубове в ЕС в областта на съчетаването на програми за масов и професионален спорт в спортните клубове; популяризиране на лека атлетика като основен спорт. Резултатите от проекта са достъпни за спортни организации на местно, национално и европейско ниво, както и за образователните институции, местните власти, неправителствените организации, националните власти в сферата на спорта на уеб страницата на проекта.

Настоящото партньорство реализира различни дейности на местно и международно равнище; фокусирани в разработването, идентифицирането, анализирането, популяризирането и споделянето на добри практики за привличане на деца към спорта (по-специално лека атлетика) и създаване на ясно разделение в дейностите в спортните клубове по отношение на професионалния и масовия спорт. Back2Track добави към съществуващите знания, ноу-хау и практики към организациите и лицата, участващи в проектните дейности и резултати.

Резултати от проекта:

- Наръчник с практически насоки „Програма за масов спорт за професионални спортни клубове“;

- Включване на деца в неравностойно положение в спорт и физическата активност чрез международни и национални събития #Back2Track;

- Овластяване на ангажираните спортни експерти да използват иновативни инструменти за маркетинг, набиране, набиране на средства и видимост, които ще използват в спортните клубове.

Проект Back2Track / 602960-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP / е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз и включва спортни организации от Белгия, България и Хърватия.

Консорциум по проекта:

Координатор: България: Асоциация за развитие на българския спорт (bulsport.bg)

Партньор 1: Хърватия, RIJEKA SPORT’S ASSOCIATION - RSS (www.rss.hr)

Партньор 2: Белгия, The Charity Game (TCG asbl) (www.thecharitygame.be)

Партньор 3: България, Клуб Лека атлетика при Спортна Академия КЛАСА (https://www.nsa.bg/en/page,812)

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top