ФИНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ #BACK2TRACK СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН

 18 ноември  798

ФИНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ #BACK2TRACK СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН

На 18 ноември 2020 г. консорциумът, който реализира проект #Back2Track, проведе финалната среща на проекта в онлайн среда. Първоначално срещата беше планирана в Риека, Хърватия, но поради COVID-19 беше реализирана чрез онлайн платформа. На финалната среща по проекта беше одобрен Наръчник с практически насоки „Програма за масов спорт за професионални спортни клубове“, който е достъпен за спортните организации на уебсайта на проекта и може да се използва като източник на вдъхновение за организация на нови дейности за деца и младежи в спортните клубове.

Back2Track се фокусира върху анализирането на приликите и разликите, които имат спортните клубове в подхода към професионалния и масовия спорт и в иновативния подход за включване на деца в неравостойно положение в спорт и физическата активност. Проектът мотивира и вдъхнови деца от България, Белгия и Хърватска да се включват в положителни дейности като спорт и да им даде различна гледна точка за бъдещото им лично и професионално развитие като членове на обществото.

Проектът имаше за цел да подобри практическите умения и знания в участващите организации за това как се управлява спортна програма за деца в неравностойно положение. Основната добавена стойност на проекта е засиленото сътрудничество между участващите организации и техния упълномощен персонал; обмен на добри практики в областта на спортната политика на ЕС; нови инструменти за спортни клубове в ЕС в областта на съчетаването на програми за масов и професионален спорт в спортните клубове; популяризиране на лека атлетика като основен спорт. Резултатите от проекта са достъпни за спортни организации на местно, национално и европейско ниво, както и за образователните институции, местните власти, неправителствените организации, националните власти в сферата на спорта на уеб страницата на проекта.

Настоящото партньорство реализира различни дейности на местно и международно равнище; фокусирани в разработването, идентифицирането, анализирането, популяризирането и споделянето на добри практики за привличане на деца към спорта (по-специално лека атлетика) и създаване на ясно разделение в дейностите в спортните клубове по отношение на професионалния и масовия спорт. Back2Track добави към съществуващите знания, ноу-хау и практики към организациите и лицата, участващи в проектните дейности и резултати.

Резултати от проекта:

- Наръчник с практически насоки „Програма за масов спорт за професионални спортни клубове“;

- Включване на деца в неравностойно положение в спорт и физическата активност чрез международни и национални събития #Back2Track;

- Овластяване на ангажираните спортни експерти да използват иновативни инструменти за маркетинг, набиране, набиране на средства и видимост, които ще използват в спортните клубове.

Проект Back2Track / 602960-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP / е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз и включва спортни организации от Белгия, България и Хърватия.

Консорциум по проекта:

Координатор: България: Асоциация за развитие на българския спорт (bulsport.bg)

Партньор 1: Хърватия, RIJEKA SPORT’S ASSOCIATION - RSS (www.rss.hr)

Партньор 2: Белгия, The Charity Game (TCG asbl) (www.thecharitygame.be)

Партньор 3: България, Клуб Лека атлетика при Спортна Академия КЛАСА (https://www.nsa.bg/en/page,812)

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top