TELUS INTERNATIONAL ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ В ПОДКРЕПА НА ОБЩНОСТИТЕ, ЗАСЕГНАТИ ОТ COVID-19

 13 ноември  461

TELUS INTERNATIONAL ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ В ПОДКРЕПА НА ОБЩНОСТИТЕ, ЗАСЕГНАТИ ОТ COVID-19

ОБЩЕСТВЕНИЯТ БОРД НА TELUS INTERNATIONAL В БЪЛГАРИЯ КАНИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ.

Поканата за кандидатстване с проекти в подкрепа на общностите, засегнати от COVID-19, е отворена до 13 ноември, 23:59 часа.

Общественият борд на TELUS International в България кани фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел да кандидатстват за финансиране на проекти, насочени към преодоляване на неблагоприятните последствия, породени от COVID-19.

В края на месец юни тази година, членовете на борда гласуваха за социално значими проекти в помощ на общностите, засегнати от COVID-19. Общественият борд подкрепи 8 проекта на обща стойност 95 663 лева.

Бордът финансира проекти в областите образование, здравеопазване и околна среда. Настоящата покана е отново с разширен фокус: проекти, които биха оказали положителен ефект върху значителен брой хора или групи, засегнати от кризата, породена от COVID-19. Друго важно условие е проектите да стартират не по-късно от 1 март 2021 г.

Общественият борд ще разпредели над 74 000 лв. в настоящата покана за кандидатстване, общо за 2020 година – 170 000 лв. Максималната сума на подкрепа за един проект е 15 000 лв. Крайният срок за кандидатстване в рамките на настоящата покана е 23:59 часа на 13 ноември 2020 г.

Всички детайли и условия за кандидатстване могат да бъдат намерени на Интернет страницата на Обществения борд.

От своето създаване през 2015 г. до момента Общественият борд на TELUS International в България е финансирал повече 120 проекта, на обща стойност близо 1 милион лева.

За TELUS International Europe

TELUS International Europe е водещ доставчик в сферата на BPO и ITO, който от 2004 г. насам предоставя висококачествени услуги за аутсорсинг на бизнес процеси. В компанията работят повече от 14 500 служители на територията на 28 центъра в Австрия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Ирландия, Испания, Латвия, Полша, Румъния, Словакия, Турция, Франция, Швейцария. Компанията предлага на своите глобални клиенти дигитални решения, ИТ услуги, модериране на съдържание и иновативно клиентско обслужване на над 50 езика.

Информация от ТУК

Събития

Back To Top