АРБС ЩЕ КООРДИНИРА ПРОЕКТ #SAFESPORTEVENT

 29 октомври  810

АРБС ЩЕ КООРДИНИРА ПРОЕКТ #SAFESPORTEVENT

Проект #SafeSPORTevent идва в много предизвикателни времена за Европа и света, когато основната цел на Европейската Комисия е осигуряването на безопасността на всички участници в Еразъм+ и Европейския Корпус за солидарност, както и на тези, които преминават извън тези рамки – защита от всякакви предизвикателства, които могат да възникнат в бъдеще. Тъй като Европейската Комисия работи усилено, за да помогне в борбата с извънредни ситуации в областта на биосигурността като #COVID19, настоящият проект ще предостави практически сценарии и инструменти за спортни организации, чрез които да се осигурят протоколи за безопасност и сигурност, разработени със и за спортни организации, които могат да обезпечат правилни реакции на спортните мениджъри, организатори и доброволци в случай на извънредна ситуация. В инициативата ще вземат участие две български огранизации: Асоциация за развитие на българския спорт (координатор на проекта) и Софийски Форум за Сигурност, а в партньорството са включени и организации от Босна и Херцеговина, Гърция и Турция.  

Проект #SafeSPORTevent е напълно в съответствие със специфичните цели на Програма Еразъм+ в областта на спорта, за развитие и укрепване на мрежите; увеличаване на работния капацитет на международно ниво; обмена на добри практики, сравняването на идеи и методи в различни области, свързани със спорта и физическата активност. Основната цел на проект #SafeSPORTevent е да защити спортистите, особено най-младите, от рискове за здравето и безопасността, чрез подобряване на условията им за тренировки и състезания и особено по време на форсмажорни заплахи за сигурността, които трябва да се управляват от специфични протоколи за сигурност, които до този момент на развитие не съществуват в спортния сектор. Проектът ще подкрепи мобилността на доброволци, треньори, мениджъри и персонал на неправителствени спортни организации с образователна цел и ще обогати техните умения и знания за реакция в извънредни ситуации за безопасност и сигурност.

Чрез дейностите по проекта, се стремим да дадем възможност на спортните мениджъри, администратори и доброволци в спортните организации да:

  • Бъдат информирани относно аспектите на сигурността при организирането на спортни събития на масово и професионално ниво, за да осигурят безопасността и сигурността на участниците, феновете и поддръжниците;
  • Създадат съвместно инструментариум за добри практики за провеждането на безопасно спортно събитие;
  • Участват в международно обучение Комплексна среда за сигурност и спорт;
  • Провеждат местни тренировъчни курсове, идентични на международния обучителен курс, за да се осигури мултиплициращ ефект; 
  • Осигурят трансфер на добри практики между партньорите по проекта;
  • Разработят практически брошури (протоколи) за безопасно спортно събитие, които спортните организации могат да използват като ръководство по време на организирането на местни/национални/международни спортни събития.

Настоящото малко съвместно партньорство ще изпълнява различни дейности на местно, национално и международно ниво; ще се съсредоточи върху трансфера на знания чрез образователни мобилности на спортни мениджъри, администратори и доброволци и ще популяризира и споделя добри практики в областта на безопасността и сигурността по време на спортни събития. #SafeSPORTevent ще добави към съществуващите знания ноу-хау и практики за пряко и непряко участие на спортни организации и лица, участващи в проектните дейности и резултати. Всички дейности, които ще бъдат проведени по време на този проект, ще бъдат достъпни и могат да бъдат използвани като ООР (отворени образователни ресурси) от заинтересованите заинтересовани страни.

Основните цели, върху които ще се фокусира проекта, са:

* Осигуряване на образователна мобилност за спортни мениджъри, администратори и доброволци и трансфер на добри практики между европейските страни (ЕС и Западните Балкани);

* Осигуряване на нови инструменти и способи за спортни мениджъри, администратори и доброволци за предотвратяване (ако е възможно) и реагиране по време на форсмажорни ситуации в сферата на спорта (например по време на шампионати);

* Създаване на специфични протоколи за сигурност за реакция по време на форсмажорни ситуации, които ще бъдат на разположение за спортния сектор в ЕС;

* По-нататъшно развитие на методологията Обучение чрез спорт, която ще бъде обогатена с нови дейности, които ще имат за цел да осигурят безопасност и сигурност по време на спортни събития, които ще бъдат събрани в практическо издание, достъпно като отворен образователен ресурс; 

* Повишаване на капацитета в участващите организации, което ще доведе до по-голямата възможност за осигуряването на качествени продукти на целевите групи, с които работят ежедневно;

* Чрез планираните събития за разпространение ще повишим вниманието към безопасността и сигурността в спорта (и особено по време на спортни събития);

* Създаване на нова мрежа от организации, работещи заедно на ниво ЕС за постигане на обща цел – осигуряване на безопасна и сигурна среда по време на спортни събития и правилна реакция на участващите спортни мениджъри, администратори и доброволци по време на спортни събирания;

* Повишаване на осведомеността относно добавената стойност на спорта и физическите активности, във връзка с личностното, професионалното и социалното развитие на хората, чрез всички планирани дейности по проекта;

* Повишаване на осведомеността относно значението на подобряващите здравето ефекти от физическата активност, чрез всички планирани дейности по проекта;

* Разпространяване на натрупаните знания и опит от партньорството, неговите новоразработени инструменти и най-добри практики за вдъхновение и насърчаване на по-нататъшно сътрудничество и полезни взаимодействия по свързаните теми.

Директната целева група на проекта #SafeSPORTevent са спортни мениджъри, администратори и доброволци, участващи в спортни организации, които организират спортни събития на различно ниво (национално и международно) и комуникират с всички заинтересовани страни по темата – спортни организации, спортисти, спортни съоръжения, органи за сигурност, фенове (непряката целева група на проекта) в страните партньори. Крайните бенефициенти на проекта са както партньорските организации, които ще бъдат оправомощени да предават нататък ноу-хау за реакция по време на форсмажорни ситуации по време на спортни събития в Босна и Херцеговина, България, Гърция и Турция, така и спортни мениджъри, администратори и доброволци, които ще бъдат ангажирани с местни и международни образователни дейности.

Ще бъдат разработени следните Резултати за постигането на споменатите по-горе цели на проекта:

  • Инструментариум за добри практики „Безопасно спортно събитие“, включващо практически брошури (протоколи) за провеждането на безопасно спортно събитие, които спортните организации могат да използват като ръководство по време на организирането на местни/национални/международни спортни събития и иновативни дейности, основани на методологията Обучение чрез спорт, с фокус върху безопасността и сигурността (неформални образователни дейности);
  • Обучени спортни мениджъри, администратори и доброволци от две държави от Европейския Съюз, една програмна държава и от една държава от Западните Балкани, които да работят съсредоточено за укрепването на безопасността и сигурността в спорта и особено по време на спортни събития;
  • Провеждане на международно обучение „Комплексна среда за сигурност и спорт“ и провеждане на местни обучителни курсове, идентични на международния обучителен курс, за да се осигури мултиплициращ ефект.

Донор: Програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз, Малки Съвместни Партньорства 

Начало на Проекта: 01/01/2021

Продължителност на Проекта: 24 месеца

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top