МЕДИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ И „ИНФЛУЕНСЪРИТЕ“ НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ - ново изследване на УНИЦЕФ

 27 октомври  577

МЕДИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ И „ИНФЛУЕНСЪРИТЕ“ НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ - ново изследване на УНИЦЕФ

Три четвърти от децата и младите хора в България сърфират в социалните мрежи и комуникират чрез онлайн приложения всекидневно. Но въпреки че използват дигиталните медии почти непрестанно, повечето определят случващото се в реалния свят за по-важно и вълнуващо. Това показват резултатите от национално представителното многокомпонентно проучване, проведено от изследователска агенция ЕСТАТ, по задание на Детския фонд на ООН – УНИЦЕФ България. Проучването включва количествен компонент с извадка от 1773 лица на възраст между 10 и 24 г., както и шест онлайн дискусии с участници в същия възрастов диапазон[1]. Поставя се фокус върху медийните навици и практики на децата и младите, популярните личности в Мрежата, както и степента, в която дигиталните технологии им помагат да изразят себе си и да реализират индивидуални и общностни цели.

Информация за проучването Настоящият доклад представя резултатите от социологическо проучване на тема „Медийното потребление и „инфлуенсърите“ на децата и младите хора в България“, проведено от Изследователска агенция ЕСТАТ в периода 19 юни – 13 юли, 2020 г. Проучването е базирано на национално представително изследване и шест групови дискусии.

Докладът може да прочетете в прикачения файл.

Сваляне на файл

(PDF, 1,64 MB)


[1] Реализираният общ брой респонденти (1773) обхваща и подсилваща извадка от 270 представители на три уязвими групи на възраст между 10 и 24 г. – лица с увреждания, лица от различен от българския етнос и лица, които не работят, не учат и не се обучават. 

Новини

Back To Top