АРБС представи европейската политика в спорта пред ученици от 57 СУ „Св. Наум Охридски“

 26 октомври  850

АРБС представи европейската политика в спорта пред ученици от 57 СУ „Св. Наум Охридски“

На 23 октомври 2020 г. по покана на Златка Атанасова – преподавател по философски цикъл и при спазване на противоепидемичните мерки, Асоциация за развитие на българския спорт запозна учениците от 12-ти клас на 57 СУ „Св. Наум Охридски“ с политиките на Европейския съюз в сферата на спорта. Учениците се запознаха с основната нормативна уредба в сектора, значението и приоритетите на спорта, реализираните до момента дейности след създаването на предпоставки за общоевропейска спортна политика, както и бъдещите такива, които са планирани в следващата Многогодишна финансова рамка на Съюза 2021-2027. Представени бяха и възможностите, които програма Еразъм+ открива пред бъдещите спортни специалисти и предизвикателствата, пред които сектор Спорт се изправя с оглед на борбата с допинга и манипулирането на резултати в спорта, превенция на корупцията и утвърждаване на доброто управление.

Бъдещите спортни лидери бяха запознати и с резултатите по проект Добро управление в спорта /#GoodGovernanceSport/, координиран от Асоциация за развитие на българския спорт, който има за цел да намери начин за анализиране, събиране и промотиране на добри практики за подходяща видимост на взети и направени решения, отговорни органи и прозрачност на спортните организации в Европа и държавите-партньори по проекта. До момента бяха реализирани обширно проучване на интернет страниците на 56 спортни организации на национално и Европейско ниво, целящо да установи до каква степен спортните структури гарантират прозрачност на взетите решения и финансовите операции и онлайн обучение за спортни специалисти, което има за цел да ги запознае с базовите принципи на добро управление.

Пълна информация за данните от изследването и за онлайн обучението са  налични на страницата на проекта www.eusport.org/GoodGovernance  (Английски език).

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top