АРБС представи европейската политика в спорта пред ученици от 57 СУ „Св. Наум Охридски“

 26 октомври  654

АРБС представи европейската политика в спорта пред ученици от 57 СУ „Св. Наум Охридски“

На 23 октомври 2020 г. по покана на Златка Атанасова – преподавател по философски цикъл и при спазване на противоепидемичните мерки, Асоциация за развитие на българския спорт запозна учениците от 12-ти клас на 57 СУ „Св. Наум Охридски“ с политиките на Европейския съюз в сферата на спорта. Учениците се запознаха с основната нормативна уредба в сектора, значението и приоритетите на спорта, реализираните до момента дейности след създаването на предпоставки за общоевропейска спортна политика, както и бъдещите такива, които са планирани в следващата Многогодишна финансова рамка на Съюза 2021-2027. Представени бяха и възможностите, които програма Еразъм+ открива пред бъдещите спортни специалисти и предизвикателствата, пред които сектор Спорт се изправя с оглед на борбата с допинга и манипулирането на резултати в спорта, превенция на корупцията и утвърждаване на доброто управление.

Бъдещите спортни лидери бяха запознати и с резултатите по проект Добро управление в спорта /#GoodGovernanceSport/, координиран от Асоциация за развитие на българския спорт, който има за цел да намери начин за анализиране, събиране и промотиране на добри практики за подходяща видимост на взети и направени решения, отговорни органи и прозрачност на спортните организации в Европа и държавите-партньори по проекта. До момента бяха реализирани обширно проучване на интернет страниците на 56 спортни организации на национално и Европейско ниво, целящо да установи до каква степен спортните структури гарантират прозрачност на взетите решения и финансовите операции и онлайн обучение за спортни специалисти, което има за цел да ги запознае с базовите принципи на добро управление.

Пълна информация за данните от изследването и за онлайн обучението са  налични на страницата на проекта www.eusport.org/GoodGovernance  (Английски език).

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top