ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПАВЛОВ УЧАСТВА В СРЕЩА С Г-ЖА ЮЛИАНА ЗАЙФЕРТ ОТНОСНО ПРИОРИТЕТИЕ НА ГЕРМАНСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС

 22 октомври  158

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПАВЛОВ УЧАСТВА В СРЕЩА С Г-ЖА ЮЛИАНА ЗАЙФЕРТ ОТНОСНО ПРИОРИТЕТИЕ НА ГЕРМАНСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС

  На 22 октомври 2020 г. заместник-министър Николай Павлов проведе видеоконферентна среща с г-жа Юлиане Зайферт – заместник-министър по въпросите на семействата, възрастните хора, жените и младежта на Федерална република Германия. В срещата участва и г-жа Зорница Русинова – заместник-министъра на труда и социалната политика. Съгласно поканата на немския си колега, тримата заместник-министри обсъдиха приоритетите на Германското председателство на Съвета на ЕС.

  Заместник-министър Павлов и заместник-министър Зайферт обмениха мнения по  приоритетните теми от дневния ред на Съвета на ЕС в сектор „Младеж“ в рамките на Германското председателство, а именно рамката за утвърждаване на Европейски дневен ред за младежката работа, както и демократичната осъзнатост и ангажираност сред младите хора в Европа. Двамата обсъдиха и текущото състояние и бъдещите преговори по регламентите за Европейския корпус за солидарност и програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“.

  Не на последно място заместник-министър Павлов и немският му колега отчетоха важността на предстоящата Трета европейска конвенция относно младежката работа, която е предвидена да се проведе онлайн в периода 7-10 декември 2020 г.

 

Новини

Back To Top