ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖКИ ЛИДЕРИ ОТ РУСЕ

 20 октомври  691

ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖКИ ЛИДЕРИ ОТ РУСЕ

Тридневно изнесено обучение за младежки лидери от Русе се проведе през изминалите почивни дни в село Нисово. То бе на тема младежко лидерство и активно младежко участие и се осъществи основно с методите на неформалното образование. Фасилитаторите бяха избрали интересни методи за работа, чрез които да накарат младите хора да мислят, разсъждават и дискутират по разнообразни теми. Най интересния метод се оказа „Световното кафене“, чрез който младежите в групи обсъждаха младежките дейности, младежките политики, доброволчеството и младежкото лидерство.

По време на академията участниците имаха възможност да се срещнат с различни лектори и да говорят по различни теми.  Изключително интересна за младите лидери се оказа срещата с Кмета на Община Русе г-н Пенчо Милков, с когото проведоха дълга дискусия на теми, които вълнуват младежите, като реализацията им в живота, избора на професия, трябва ли да останат да живеят и работят в Русе. Тези теми те дискутираха открито, разпалено и от различни гледни точки. Споделиха, че разговора с г-н Милков е бил така непринуден, полезен и равнопоставен, надминавайки всички техни предварителни очаквания.

Поради породения голям интерес от страна на младежите бе проведена и още една среща в посока кариерно развитие с известния русенски архитект Драгомир Стоянов, с когото дискутираха тънкостите, детайлите и силните страни на професията архитект.  Директорът на Младежки дом Русе г-жа Красимира Николаева предложи на младите хора интересна разхода с посещение в орнитоложки център. Сесиите се провеждаха основно на открито, благодарение на хубавата и топла есен. В свободното си време младежите имаха възможност да са заедно и да играят настолни игри, а в събота вечер ръководителите им бяха подготвили интересно предизвикателство наречено „Нисово търси талант", в което участниците се включиха с голямо желание и удоволствие.

В края на академията всички получиха сертификати, поднесени от Директора на Младежки дом. Академията за младежки лидери се проведе с подкрепата на Община Русе по Общински годишен план за младежта, приет с решение № 51, прието с протокол № 4/23.01.2020.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top