ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖКИ ЛИДЕРИ ОТ РУСЕ

 20 октомври  389

ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖКИ ЛИДЕРИ ОТ РУСЕ

Тридневно изнесено обучение за младежки лидери от Русе се проведе през изминалите почивни дни в село Нисово. То бе на тема младежко лидерство и активно младежко участие и се осъществи основно с методите на неформалното образование. Фасилитаторите бяха избрали интересни методи за работа, чрез които да накарат младите хора да мислят, разсъждават и дискутират по разнообразни теми. Най интересния метод се оказа „Световното кафене“, чрез който младежите в групи обсъждаха младежките дейности, младежките политики, доброволчеството и младежкото лидерство.

По време на академията участниците имаха възможност да се срещнат с различни лектори и да говорят по различни теми.  Изключително интересна за младите лидери се оказа срещата с Кмета на Община Русе г-н Пенчо Милков, с когото проведоха дълга дискусия на теми, които вълнуват младежите, като реализацията им в живота, избора на професия, трябва ли да останат да живеят и работят в Русе. Тези теми те дискутираха открито, разпалено и от различни гледни точки. Споделиха, че разговора с г-н Милков е бил така непринуден, полезен и равнопоставен, надминавайки всички техни предварителни очаквания.

Поради породения голям интерес от страна на младежите бе проведена и още една среща в посока кариерно развитие с известния русенски архитект Драгомир Стоянов, с когото дискутираха тънкостите, детайлите и силните страни на професията архитект.  Директорът на Младежки дом Русе г-жа Красимира Николаева предложи на младите хора интересна разхода с посещение в орнитоложки център. Сесиите се провеждаха основно на открито, благодарение на хубавата и топла есен. В свободното си време младежите имаха възможност да са заедно и да играят настолни игри, а в събота вечер ръководителите им бяха подготвили интересно предизвикателство наречено „Нисово търси талант", в което участниците се включиха с голямо желание и удоволствие.

В края на академията всички получиха сертификати, поднесени от Директора на Младежки дом. Академията за младежки лидери се проведе с подкрепата на Община Русе по Общински годишен план за младежта, приет с решение № 51, прието с протокол № 4/23.01.2020.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top