УЧАСТВАЙ В  ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖИ КЪМ ПРАВОТО НА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ТВОРЦИТЕ

 08 октомври  174

УЧАСТВАЙ В ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖИ КЪМ ПРАВОТО НА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ТВОРЦИТЕ

Стартира анкета за проучване на нагласите на българските младежи към правото на защита на интелектуалната собственост на творците.

Нека заедно да покажем, че българските младежи уважават правото на защитата на интелектуалната собственост на творците. Проучването е част от Младежка Kампания за защита на интелектуалната собственост „IP: why should I be bothered?“, финансирана от EUIPO.

Кампанията е насочена към младежи на възраст от 15 до 24 г. и се провежда в България, Испания и Португалия. Целта й е да запознае подрастващите с правилата за защитата на интелектуалната собственост на творците в рамките на общността чрез разработените редица образователни и информационни материали.

Анкетата може да намерите ТУК

Новини

Back To Top