ЗАМ.-МИНИСТЪР ПАВЛОВ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ СТАНИМИР БОЯДЖИЕВ

 06 октомври  369

ЗАМ.-МИНИСТЪР ПАВЛОВ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ СТАНИМИР БОЯДЖИЕВ

Организацията бе вписана за трети път в списъка на национално представителните младежки организации

   

Със Заповед на министъра на младежта и спорта Красен Кралев Български младежки Червен кръст (БМЧК) за трети път бе вписан в списъка на национално представителните младежки организации, като организация, отговаряща на изискванията на чл. 19, ал. 1 и чл. 22 от Закона за младежа. БМЧК ще бъде национално представителна младежка организация за срок от 3 години, считано от датата на издаване на заповедта. 

На работна среща зам.-министърът на младежта и спорта Николай Павлов поздрави председателя на организацията Станимир Бояджиев за техните активни доброволчески дейности. Той изрази увереност, че добрата съвместна работа между ММС и БМЧК ще продължи и за в бъдеще. 

Бояджиев изказа своята благодарност към ММС за това, че за трети път БМЧК е ибрана да бъде национално представителна младежка организация. Той запозна зам.-министъра с работата на организацията в условията на пандемията от COVID-19. 

На срещата присъства и директорът на дирекция „Младежки политики“ към ММС Милена Андреева.

Българският младежки Червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Българския Червен кръст и принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение. БМЧК се състои от 28 областни организации, които са съставени от 84 местни клубове. В организацията членуват 5 300 души. Тя разполага и с 2 200 доброволци.

Тази година младежката организация навърши 99 години. Тя е създадена през 1921 г., като през годините на своята работа подпомага милиони младежи и деца чрез обучения, промоция на хуманитарни ценности, здравна просвета и подготовка за реакция при бедствия. В средата на ХХ век организацията временно променя статуса си на самостоятелно съществуваща организация в рамките на БЧК, но през 1990 г. се възстановява като такава. На 1 ноември 1922 г. за пръв път като празник на БМЧК се чества Денят на Св. Иван Рилски, който е патрон на организацията.

Чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги, БМЧК приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие.

Новини

Back To Top