ДОБРОВОЛЦИ ПРЕСЪЗДАВАТ ЗАВЕТИТЕ НА ХАН КУБРАТ

 01 октомври  201

ДОБРОВОЛЦИ ПРЕСЪЗДАВАТ ЗАВЕТИТЕ НА ХАН КУБРАТ

На 29-30 август 2020 г. край град Мъглиж се проведе първият семинар на СНЦ „Бага-Тур” по проекта, осъществен с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта (2016-2020) на Министерството на младежта и спорта - „Доброволци пресъздават заветите на хан Кубрат”.

Доброволците участваха в 2 обучителни програми - „Доброволчество и добротворци” и „Хан Кубрат”. Освен лекции по посочените теми, благодарение на които обогатиха своите знания за доброволчеството и величествената фигура на хан Кубрат, те взеха участие и в дискусии, работни групи и ролеви игри, където всеки имаше възможност да изрази своето мнение, да ражда идеи и да ги представи пред останалите участници. Създаде се вдъхновяваща и провокираща мисълта атмосфера!

Събитието даде отговори на редица въпроси, но и зададе нови такива, на които ще се опитаме заедно да отговорим на следващия семинар, който ще се проведе на 10 и 11 октомври край Мадара, Шумен.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top