УЧЕНИЦИ ОТ БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ И СУНГУРЛАРЕ УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ СПРИ АГРЕСИЯТА, КАЖИ ДА НА ДОБРОТО

 01 октомври  206

УЧЕНИЦИ ОТ БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ И СУНГУРЛАРЕ УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ СПРИ АГРЕСИЯТА, КАЖИ ДА НА ДОБРОТО

Национално Сдружение „Младежки Глас” организира 6 обучения в училища на тема „Спри агресията, кажи ДА на доброто”. Събитието е с подкрепата на Министерство на младежта и спорта. Обученията се проведоха в СУ „Христо Ботев” – Сунгурларе, СУ „Христо Ботев” – Карнобат, СУ „Никола Вапцаров” – Айтос и СУ „Петко Росен” – Бургас.

Обучението в Сунгурларе се осъществи с подкрепата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

В залата с ученици психологът Славина Тошева успя умело да улови младежкия дух и да предаде знания за превенция срещу агресията. „Младежки Глас вярваме, че младите могат да се справят с проблемите и да бъдат мотиватор за околните” каза Славина Тошева – педагог и психолог.

Чрез различни ролеви игри лектора показа страните на агресията и начините за справяне с нея. Учениците от 9, 10 и 11 клас участваха в игри свързани с намиране на стресови фактори и агресивни моменти, чрез тестовете кактус и вулкан. Тийнейджърите бяха активни участници в обученията за намиране на факторите, които влияят на агресивното поведение.

Всеки ученик имаше възможността да се запознае с наръчника на НС „Младежки Глас”, който е предназначен за всички възрастови групи.

Младежите са предоставили дигиталния наръчник за безплатно изтегляне на този линк:  www.mg2007.bg/download

В дигиталното издание са включени няколко игри, които биха помогнали на агресивното дете, когато е сред семейството си и сред близките си приятели: топка в кръг, две козлета, книжни топки и как усещате различните части на тялото си, когато сте ядосани. Особености на „насилника” и „жертвата”, психологически фактори допринасящи за агресията между децата и техники за справяне.

По проект „Спри агресията, кажи ДА на доброто” на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 година на Министерство на младежта и спорта.

Новини

Back To Top