СДРУЖЕНИЕ „ЕЛА“ С МЕНТОРСКА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ДЕЦА „ГОТОВИ ЗА УТРЕ“

 30 септември  268

СДРУЖЕНИЕ „ЕЛА“ С МЕНТОРСКА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ДЕЦА „ГОТОВИ ЗА УТРЕ“

Екипът на Сдружение за споделено учене „ЕЛА“ разработи менторска програма за работа на младежи-доброволци с деца. Програмата разглежда всички етапи и процеси във взаимодействието между ментор и насочван, като предлага структура и отговаря на основни  търсения на младите хора, желаещи да отделят от времето си, за да бъдат ментори. Програмата ще бъде представена на пресконференция на 1 октомври от 11.00 ч. в офиса на Сдружение за споделено учене ЕЛА на ул. „Княз Борис I“ № 133.

Менторската програма идва като естествено продължение на дългогодишната работа на Сдружението със студенти в педагогически и други хуманитарни специалности и подготовката им за пряка работа с деца. С програмата екипът на ЕЛА се стреми да предложи структуриран процес с ясни роли, принципи на работа и здравословни граници на взаимоотношенията. Програмата разглежда задълбочено целеполагането, като важен аспект на менторския процес. Умението за поставяне на цели, определяне на стъпки за осъществяването им и способността за анализ на постигнатото е важно, както за ежедневието и училищния живот, така и за професионалното развитие на децата в бъдеще. Целеполагането се разглежда и като инструмент за откриване на силните страни на учениците и тяхното реално приложение в живота.

Програмата е оформена в наръчник, който ще достъпен за свободно ползване на страницата на Сдружението след 1 октомври. В наръчника е отделено място и на предизвикателствата, които може да срещне един ментор и начините да намери решение за тях. В менторския процес предизвикателствата могат да бъдат от чисто административни до дълбоко емоционални като силнопривързване, смесване на различни роли и превръщане на ментора в „съветник по всички въпроси“.

В разработването на програмата взеха участие студенти-доброволци и петокласници от 156 ОбУ „Васил Левски“ в Кремиковци. Обратните връзки на децата са изцяло положителни, почти всички заявяват, че им е харесало общуването със студентите. Повече от 80% смятат, че след тези срещи им е по-лесно да си поставят цели, а около 70 % споделят, че им е било приятно да откриват и обсъждат собствените си силни страни, както и че се чувстват по-уверени да правят планове за себе си. Обучителната програма и наръчникът за ментори-доброволци са разработени в рамките на проект „Готови за утре – програма за младежи-доброволци като ментори на деца от уязвими групи“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта по договор № 25-00-25/02.06.2020.

За повече информация, свържете се с Екатерина Русева, специалист „Обучение и развитие“ на e.rousseva@cie-bg.eu или 0898686224

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top