СТУДЕНТИ ПО НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ БЯХА ОБУЧЕНИ ЗА МЕНТОРИ-ДОБРОВОЛЦИ В РАБОТА С ДЕЦА

 29 септември  264

СТУДЕНТИ ПО НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ БЯХА ОБУЧЕНИ ЗА МЕНТОРИ-ДОБРОВОЛЦИ В РАБОТА С ДЕЦА

На 23 септември студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ участваха в обучение на Сдружение за споделено учене ЕЛА по проект „Готови за утре“.  Студентите бяха запознати с разработената от екипа на ЕЛА менторска програма, насочена към доброволци-ментори на деца от уязвими групи в нейния финален вариант.

Важен аспект, който менторската програма разглежда е процесът на целеполагане. „Няма правилни и грешни отговори или цели; важно е да има внимание към света и реалността на насочвания и да се отбелязват малките постижения в постигането на целта“ са само част от принципите на целеполагане, които бяха обсъдени със студентите. Като първокурсници, тепърва им предстои да работят с деца в различни обучителни ситуации и форми и в момента градят уменията и представата си за това какви педаги искат да бъдат. Повечето от студентите заявиха, че имат желание да се реализират в сферата на образованието.

Освен целеполагането по време на обучението беше отделено време и на предизвикателствата, които може да срещне един ментор и начините да намери решение за тях. В менторския процес предизвикателствата могат да бъдат от чисто административни до дълбоко емоционални като силно емоционално обвързване, смесване на различни роли и превръщане на ментора в „съветник по всички въпроси“. Интерес за студентите предизвикаха и конкретните методи и дейности, с които може да се идентифицират силните страни на децата, за да бъдат насочвани да ги развиват.

В хода на обучението бяха обсъдени и различните етапи на проекта, както и обратната връзка и наблюдения от студентите, участвали като ментори на деца в процеса на усъвършенстване на програмата. Разговаряхме също и за преживяванията на  петокласниците от 156 ОбУ „Васил Левски“ в Кремиковци, с които бяха проведени занимания по целеполагане преди и в началото на учебната година.   

Обучението бе последното от поредица обучения на студенти по проект „Готови за утре – програма за младежи-доброволци като ментори на деца от уязвими групи“.   Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта по договор № 25-00-25/02.06.2020.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top