MЕНТОР ИЛИ МЕНТОС? КАКВО МИСЛЯТ ДЕЦАТА?

 29 септември  251

MЕНТОР ИЛИ МЕНТОС? КАКВО МИСЛЯТ ДЕЦАТА?

В периода 10-15 септември екип на Сдружение ЕЛА и студенти-доброволци говориха с петокласниците от 156 ОбУ „Васил Левски“ в Кремиковци за техните мечти и пътя към осъществяването им.

Студентите бяха посрещнати с голямо вълнение от децата. В различни формати – индивидуални и групови, тези четири дни бяха посветени на техните силни страни и мечти, не липсваха и разговори за страховете им. Целта на посещенията беше младите хора да насърчат у децата умението за целеполагане и планиране, които да им помогнат да си представят стъпките за осъществяване на мечтите им. Изминалата година беше истинско предизвикателство за учениците и не малко от тях споделиха, че се чувстват неуверени в началото на новата година, в която ще са пети клас – един нов етап с различни учители и много предизвикателства.

Децата демонстрираха силен интерес към присъствието на доброволците-ментори и бяха активни в заниманията. В отговор на въпроса „Какво означава ментор?“, децата отговарят „Някой, който ти помага“; „Някой, който те следи какво правиш“. В формат на свободни асоциации за думата „ментор“ децата се забавляваха и асоциираха думи като „ментос“ (ментов бонбон) и „майстор“. А за думата „студент“ – „някой, който е много умен“, „някой, който работи на студено“.  Оказа се, че учениците в голяма степен имаха ясна представа за това какви искат да бъдат. „От малка знам, че искам да съм футболистка“, заяви Камелия, която вече тренира редовно.

Обратните връзки на децата за преживяното като цяло са много положителни и почти всички заявяват, че им е харесало общуването със студентите. Повече от 80% смятат, че след тези срещи им е по-лесно да си поставят цели, а около 70 % споделят, че им е било приятно да откриват и обсъждат собствените си силни страни, както и че се чувстват по-уверени да правят планове за себе си.

Студентите се поготвиха за пряката си работа с децата, като преминаха обучения за ментори и участваха в усъвършенстването на програма за младежи–доброволци като ментори на деца и ученици от уязвими групи.

Посещенията и обученията са част от проект „Готови за утре – програма за младежи-доброволци като ментори на деца от уязвими групи“.   Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта по договор № 25-00-25/02.06.2020.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top