ОФИЦИАЛНО БЕ ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ”

 23 септември  184

ОФИЦИАЛНО БЕ ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ”

На 23.09.2020 год. (сряда) официално бе представен проект „Заедно можем повече” по Националната програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“, тематична област 4 „Активизиране на младите хора в малките населени места”, финансиран от Министерство на младежта и спорта.                                                         

Проект „Заедно можем повече” се изпълнява от  Сдружение „Ямболски младежки информационен център” град Ямбол. Дейностите по него бяха представени от Калоян Калиманов – ръководител на проекта в присъствието на представители на НПО, медии и младежи от целевата група.

В общините Елхово, Туджа и Стралджа ще се проведат срещи с младежи от 15 до  29 години, които учат и работят там . Предвижда се провеждане на цикъл от обучения по различни теми като: „Обучение по ефективна комуникация”, „Обучение по достъп до обществена информация и разчитане на административни документи”,”Обучение по разработване на проекти и младежки инициативи”, „Стратегическо планиране”, и едно изнесени обучения на темаСтратигечиско планиране” за различните целеви групи от малките населени места.

Предстои регионално проучване сред младежите на територията на общините Елхово, Тунджа и Стралджа. Стимулиране на гражданското участие и активността на младите хора от общините в процеса на вземане на решения за младежта на местно ниво.

Организиране на различни инициативи, за разнообразяване на свободното време на младежите.     

Чрез проекта „Заедно можем повече“ ще се разшири влиянието и въздействието на Сдружението „ЯМИЦ”, което ще доведе до увеличаване на капацитета на организацията и ще постигне устойчивост на нейното развитие.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top