ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПО ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – ДА ПРОЕКТИРАМЕ БЪДЕЩЕТО СИ САМИ“

 23 септември  194

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПО ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – ДА ПРОЕКТИРАМЕ БЪДЕЩЕТО СИ САМИ“

Сдружение „Иновации за устойчиво развитие“ успешно приключи изпълнението на проект „Младежко предприемачество – да проектираме бъдещето си сами“, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020).

Проектът осигури цялостна подкрепа на младежите, сполучливо да преминат към качествена професионална реализация чрез провеждането на обучения и мотивационни срещи, както и прилагането на интерактивни методи и подходи, включващи симулации, ролеви игри, решаване на практически казуси.

Екипът на проекта проведе над 100 онлайн и срещи на живо със заинтересовани лица, обучи и мотивира 50 /петдесет/ лица на възраст 15-29 години, представители на целевата група. Младежите придобиха самочувствие и увереност, подобриха своите компетенции и повишиха адаптивността си към променящата се бизнес среда.

Всички дейности и събития по проекта се осъществиха при стриктно спазване на противоепидемичните мерки във връзка с извънредната епидемична обстановка.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top