ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЩЕ ПРОВЕДЕ „ЯМБОЛСКИ МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР”

 17 септември  107

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЩЕ ПРОВЕДЕ „ЯМБОЛСКИ МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР”

От 19 септември до 21 септември 2020 г. в хотелски комплекс „Роза“,  гр. Черноморец, общ.Черноморец, област Бургас, ще се проведе обучителен семинар на тема „Стратигическо планиране, Ефективна комуникация и планиране на инициативи и дейности” по проект „Заедно можем повече”.

Проектът е финансиран от Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“, тематична област 4 „Активизиране на младите хора в малките населени места”с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top