ПРОЕКТ: „КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И СИГУРНОСТТА – ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА“

 15 октомври  459

ПРОЕКТ: „КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И СИГУРНОСТТА – ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА“

Софийски форум за сигурност отправя покана за участие в двудневна конференция на тема „Климатичните промени и сигурността – гласът на младите за преодоляване на предизвикателствата“. Проектът се осъществява в партньорство със САИМО - Студентската асоциация за изследване на международните отношения.

 Конференцията ще се проведе на 19 и 20 октомври 2020 година в зала «Концертна» на Централния военен клуб в София.

 Програма на конференцията.

 Защо да участвам в конференцията на 19 и 20 октомври 2020?

 Чрез иновативни методи за учене и комуникация участниците ще могат да:

 - научат повече за климата и климатичните промени и политиките в тази сфера;

 - разберат какви са влиянията на климата върху различните сфери на живота;

 - узнаят как те самите могат да влияят върху решенията, отнасящи се до климата;

 - разговарят с хора, взимащи решения в областта на климата и климатичните промени;

 - да изкажат мнение по въпросите на климатичните промени и техния глас да бъде чут;

 - подобрят своите комуникационни и презентационни умения;

 - разберат повече за работа в екип;

 - се запознаят с интересни хора от държавната администрация и академичните среди;

 - получат сертификат YOUTPASS, в който ще бъда посочени придобитите умения и знания. Сертификатът е признат във всички европейски държави.

 - установят нови приятелства и познанства и още много друго…

 Ключов елемент на проекта е диалогът с взимащите решения, който се провеждат в рамките на конференцията. Участниците ще имат възможност да се срещнат и разговаря с представители на Министерството на околната среда и водите, МВР, ДАНС, Министерството на младежта и спорта, Столична община и много други.

 Условия за участие.

Участниците трябва да са мотивирани да научат повече за климатичните промени, да имат желание да активно да участват в двата дни на конференцията и да се включат в ролевите игри и дискусиите. Те трябва да имат навършени 18 години и да не са навършили 30 години към 19 октомври 2020.

Селектирането на участниците ще се извърши на базата на оценка на мотивацията на кандидатите. По-рано подалите апликационните форми ще имат предимство. 

 Как да кандидатствам за участие в конференцията?

 Всеки кандидат трябва да попълни и изпрати «Апликационна форма» и да изрази мотивацията си за участие. Всички полета трябва да бъдат коректно попълнени.

 Кандидатите избират една от двете форми за изразяване на мотивацията си за участие: мотивационно писмо до 150 думи, или кратък видео-клип до 15 секунди.

Мотивационното писмо е част от апликационната форма, като се попълва съответния раздел на формата. Ако е избран видеоклип за изразяване на отивацията, то той записва в Youtube, Facebook или друга платформа, като линкът към него се вписва в апликационната форма.

 Десетте най-добри мотивационни писма или видео-клипа ще бъдат отличени с предметни награди и грамоти.

 Срок за кандидатстване – до 15 октомври 2020.

 Апликационната форма може да бъде изтеглена от ТУК.

 За всички въпроси, свързани с проекта или участието в конференцията можете да се обръщане на адрес youth@sofiaforum.bg

Събития

Back To Top