ВИДЕО УРОЦИ И ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАМПАНИЯ ГОТВЯТ ПО МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ

 14 септември  230

ВИДЕО УРОЦИ И ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАМПАНИЯ ГОТВЯТ ПО МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ

СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ работи от края на месец май т.г. с младежи от деветте малки общини в област Шумен по проекта:“ Младежи развиват умения и нови компетенции“. Финансовата подкрепа е осигурена от Министерството на младежта и спорта, чрез Националната програма за младежта (2016-2020). Проектът е на обща стойност 16 984 лева и се реализира в периода: 15 май – 15 октомври.

Дейностите стартираха с начална пресконференция и анкетно проучване на дигиталните знания и потребности на младежи от 15 до 29г. в малките населени места на област Шумен. Анализът показа, че младите хора имат необходимите технически умения и знания за работа с дигитални устройства, но в бъдеще трябва да се работи за изграждането на позитивни нагласи у тях към учене онлайн. Принос за това ще има широкото разпространение на информация за използвани обучителни платформи, както и изготвянето на специални видео уроци за онлайн обучение по теми и предмети, от които младите хора се интересуват. Неправителствената организация, изпълнител на проекта вече е стартирала изработването на видеоуроците. Част от тях са по „Гражданско образование“, а останалите – по учебни дисциплини.

От началото на новата учебна година 300 младежи от областта ще имат възможността да тестват видеоуроците и да споделят своите впечатления. Чрез тях, младите хора ще разширят знанията и уменията си по  „Информационни технологии“, „ИТ Кариери“, „Обучителни платформи“, „Предприемачество“, „Дигитален маркетинг“.  В началото на октомври те ще имат възможността да се включат в застъпническа кампания по проекта – за гражданско образование в училищата от областта.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top