ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „БЪДИ ДОБРОВОЛЕЦ – ДАЙ СВОЯ ПРИНОС“ В КЮСТЕНДИЛ

 12 септември  148

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „БЪДИ ДОБРОВОЛЕЦ – ДАЙ СВОЯ ПРИНОС“ В КЮСТЕНДИЛ

На  20 и 21 август 2020 г. се проведе обучение на тема „Бъди доброволец – дай своя принос“.

Проектът се реализира от сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил” с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016 – 2020), Министерство на младежта и спорта.

В семинара се включиха 20 младежи от сформираната целева група.

Целта на обучението бе участниците да придобият практически умения за ръководене на доброволчески кампании, за оптимизиране на работния процес, както и да повишат своята информираност и компетенции относно младежките политики.

Презентирани бяха темите: „Национална програма за младежта 2016-2020“, „Доброволчество“, „Програма ЕРАЗЪМ +“, „Европейска доброволческа служба“, „Добри практики от организирани доброволчески кампании и инициативи“ и др. По време на обучението бяха проведени дискусии и ролеви игри с практическа насоченост за повишаване на уменията за включване в доброволчески инициативи.

На всички участници бяха раздадени обучителни материали и сертификат за придобити знания и умения.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top