ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИ И МЛАДЕЖИ МЕЖДУ 15 И 29 ГОДИНИ ОТ ГРАДОВЕТЕ СЛИВНИЦА И ИХТИМАН ОТНОСНО УМЕНИЯТА ЗА ЗАЕТОСТ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОБУЧЕНИЕ

 26 август  401

ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИ И МЛАДЕЖИ МЕЖДУ 15 И 29 ГОДИНИ ОТ ГРАДОВЕТЕ СЛИВНИЦА И ИХТИМАН ОТНОСНО УМЕНИЯТА ЗА ЗАЕТОСТ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОБУЧЕНИЕ

Фондация „Каузи“ започна изпълнение на дейности по проект „Дигитализацията – възможност за придобиване на нови знания и умения за заетост на младите хора в малките населени места /DigiYouth/", финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020) година.

Дейностите включват провеждането на социологически проучвания с младежи между 15 и 29  години от градовете Ихтиман и Сливница, както и със заинтересовани страни – бюра по труда, НПО  в качеството им на работодател, местна администрация и бизнес.

Въпросниците са част от проучване  на нуждите от обучение на младите хора за подобряване на пригодността им за заетост (включително меки умения, дигитални компетенции и др.). 

Необходима е информация относно нагласите на работодателите и основните проблеми, с които се сблъскват при наемането на млади хора до 29 години.

Анкета за младежи (15-29 години) е достъпна ТУК

Въпросник за работодатели и НПО е достъпен ТУК.

Информация от Информационен портал за неправителствените организации в България.

Новини

Back To Top